Planuri și fișe de disciplină

MASTER IN STUDII EUROPENE


SEMESTRUL I

 1. Istoria Europei și a construcţiei europene (sec. XX)*
 2. Integrare economică europeană*
 3. Teoriile integrării și sistemul de guvernare multinivel in UE* (Modul 1: Teoriile integrării, Modul 2: Sistemul politic al UE, Modul 3: Regiunea in sistemul de guvernare multinivel in UE)
 4. Drept european* (Modul 1: Izvoare și ordine juridică; Modul 2: Drept instituţional european)
 5. Metodologia cercetării* (Modul 1: Informarea și documentarea europeană; Modul 2: Scrierea și prezentarea lucrărilor știinţifice; Modul 3: Metode de analiză cantitativă și calitativă)
 6. Etică și integritate academică*


SEMESTRUL II

 1. Politici europene și guvernanţă economică in UE*
 2. Strategii şi politici de dezvoltare durabilă*
 3. Democraţie in Uniunea Europeană: actori şi procese*
 4. Imaginarul politic şi formarea identităţilor europene*

SEMESTRUL III

Pachetul I - modul Afaceri europene

 1. Mediul european al afacerilor
 2. Strategii de afaceri*
 3. Dreptul european al afacerilor*
 4. Pieţe financiare europene*

Pachetul II - modul Politică şi integrare europeană

 1. Sisteme politice europene: abordare comparativă
 2. Procesul politicilor publice in ţările europene
 3. Diplomaţie şi negociere in Europa contemporană
 4. Politica externă și de securitate comună

Pachetul III - modul Drept european

 1. Dreptul european al afacerilor*
 2. Protecţia europeană a drepturilor omului și a minorităţilor naţionale
 3. Drept social european*
 4. Drept financiar public european*

Pachetul IV - modul Administraţie publică in Uniunea Europeană

 1. Economia sectorului public
 2. Sisteme administrative europene comparate
 3. Dreptul funcţiei publice europene
 4. Guvernanţă și dezvoltare locală: modele și practici europene

SEMESTRUL IV

 1. Uniunea Europenă in sistemul relaţiilor internaţionale* (Modul 1: UE ca actor global; Modul 2: Europa lărgită și politica de vecinătate)
 2. Managementul proiectelor*
 3. Discipline opţionale

PO1

 1. Industrii inovative, creativitate și dezvoltare tehnologică in UE
 2. Globalizarea și noua ordine mondială
 3. Antreprenoriat și etică in afaceri*

PO2

 1. Practica de specialitate*
 2. Proiect de cercetare*


Discipline facultative

* reactualizate in 2018