Planuri și fișe de disciplină

MASTER IN DEZVOLTARE REGIONALA

SEMESTRUL I

 1. Economia dezvoltării: teorii, modele, politici

 2. Integrare economică europeană

 3. Regionalism, regiune și guvernare multinivel in UE

 4. Drept european

 5. Metodologia cercetării

 6. Etică și integritate academică

SEMESTRUL II

 1. Managementul proiectelor

 2. Politici europene și guvernanţă economică in UE

 3. Strategii şi politici de dezvoltare durabilă

 4. Regionalism și democrație in UE

Discipline facultative


SEMESTRUL III

 1. Economie şi politici regionale

 2. Guvernanţă și dezvoltare locală: modele și practici europene

 3. Analiza regională şi urbană

 4. Planificare strategică in dezvoltarea regională și amenajarea teritoriului


SEMESTRUL IV

 1. Managementul fondurilor structurale și de coeziune

 2. Seminarii și aplicații de managementul proiectelor

 3. Discipline opţionale

 4. OP1

OP2

MASTER IN STUDII EUROPENESEMESTRUL I

 1. Istoria Europei și a construcţiei europene (sec. XX)

 2. Integrare economică europeană

 3. Teoriile integrării și sistemul de guvernare multinivel in UE* (Modul 1: Teoriile integrării, Modul 2: Sistemul politic al UE, Modul 3: Regiunea in sistemul de guvernare multinivel in UE)

 4. Drept european (Modul 1: Izvoare și ordine juridică; Modul 2: Drept instituţional european)

 5. Metodologia cercetării (Modul 1: Informarea și documentarea europeană; Modul 2: Scrierea și prezentarea lucrărilor știinţifice; Modul 3: Metode de analiză cantitativă și calitativă)

 6. Etică și integritate academică


SEMESTRUL II

 1. Politici europene și guvernanţă economică in UE

 2. Strategii şi politici de dezvoltare durabilă

 3. Democraţie in Uniunea Europeană: actori şi procese

 4. Imaginarul politic şi formarea identităţilor europene

Discipline facultative


SEMESTRUL III

Pachetul I - modul Afaceri europene

 1. Mediul european al afacerilor

 2. Strategii de afaceri

 3. Dreptul european al afacerilor

 4. Pieţe financiare europene

Pachetul II - modul Politică şi integrare europeană

 1. Sisteme politice europene: abordare comparativă

 2. Politica externă și de securitate comună

 3. Procesul politicilor publice in ţările europene

 4. Geopolitică și diplomație în Europa contemporană

Pachetul III - modul Drept european

 1. Dreptul european al afacerilor

 2. Protecţia europeană a drepturilor omului și a minorităţilor naţionale

 3. Drept social european

 4. Drept financiar public european

Pachetul IV - modul Administraţie publică in Uniunea Europeană

 1. Economia sectorului public

 2. Sisteme administrative europene comparate

 3. Dreptul funcţiei publice europene

 4. Guvernanţă și dezvoltare locală: modele și practici europene

SEMESTRUL IV

 1. Uniunea Europenă in sistemul relaţiilor internaţionale (Modul 1: UE ca actor global; Modul 2: Europa lărgită și politica de vecinătate)

 2. Managementul proiectelor

 3. Discipline opţionale

PO1

 1. Industrii inovative, creativitate și dezvoltare tehnologică in UE

 2. Globalizarea și noua ordine mondială

 3. Antreprenoriat și etică in afaceri

PO2

 1. Practica de specialitate

 2. Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei


Discipline facultative

MASTER IN STUDII EUROPENE SI VECINATATEA ESTICA A UE


SEMESTRUL I

 1. The European Union: institutional architecture and decision-making process

 2. Cooperation and conflict in contemporary international relations

 • Modul 1: Teoriile relațiilor internaționale / Module 1: Theories of International Relations

 • Modul 2: Teoriile cooperării și integrării în relațiile internaționale / Module 2: Theories of cooperation and integration in the international relations

 • Modul 3: Organizațiile internaționale și managementul conflictelor / Module 3: International organisations and conflict management

3. The History of Europe in the XX century: Nationalism, minorities and integration

4. Research Methodology

5. Ethics and academic integrity


SEMESTRUL II

1. Europe after the Cold War: Geopolitics and Geostrategy

2. The foreign, security and defence policiy of the European Union

3. European policies and economic governance in the EU

4. EU diplomacy in a multipolar world

5. Specialisation-related traineeship

6. Human rights protection in international and European law

7. European area of freedom, security and justice


SEMESTRUL III

 1. Sustainable development and the European social model

 2. Democracy in Europe: ideas and institutions

 3. The European Union, enlargement and its Eastern neighbourhood: strategies and policies

 4. Politics and society in Central and Eastern Europe


SEMESTRUL IV

1. Management of EU-funded projects

2. Economy and business environment in Central and Eastern Europe

3. The European Neighbourhood and Partnership Instrument

4. Specialisation-related traineeship

5. Study for elaborating the dissertation paper