Informații utile

Intrebari si raspunsuri

 1. Ce inseamna evaluare pe parcurs? - La inceputul fiecarui semestru, cadrul didactic titular de disciplina stabileste formele de evaluare, criteriile de acordare a notelor, acoperirea creditelor, bibliografia necesara, etc. Acestea sunt aduse la cunostinta studentilor. Evaluarea finala la o disciplina este conditionata de indeplinirea anumitor cerinte (prezenta la activitatea didactica, elaborarea unor lucrari pe parcurs, intocmirea unor portofolii didactice, etc.). Cel putin 50% din nota finala constituie rezultatul evaluarii pe parcursul semestrului prin verificari succesive.
 2. In ce conditii pot trece de la taxa la buget? - Repartizarea pe locurile finantate de la bugetul de stat se efectueaza la inceputul fiecarui semestru, pe baza rezultatelor obtinute la finele semestrului anterior.
 3. Pot sa-mi pierd locul la buget? - Da, locul la buget se poate pierde in cazul in care, in ierarhia semestriala a mediilor, studentul nu se incadreaza in numarul total de locuri la finantate de la buget repartizate pentru domeniul/specializarea respectiva.
 4. Care este diferenta dintre punctaj si nota? - Nota masoara calitatea pregatirii studentului la disciplina la care este evaluat. Punctele obtinute la o disciplina se determina prin inmultirea creditelor alocate disciplinei cu nota obtinuta de student. Creditul este o unitate conventionala care masoara volumul mediu de munca al studentului necesar pentru asimilarea cunostintelor in vederea promovarii unei discipline din planul de invatamant. Punctajul unui student, la finele unui semestru, se obtine prin insumarea punctelor la disciplinele promovate.
 5. In ce conditii pot fi exmatriculat?
  • nepromovare examene (vezi Regulamante),
  • daca nu a semnat contractul de studii sau nu s-a inscris la studii la inceputul fiecarui semestru (semnarea fisei de inscriere semestriala)
  • neachitarea taxelor de scolarizare;
  • incercarea de promovare a examenelor prin frauda;
  • incalcarea grava a eticii universitare.
 6. Cum ma pot reinmatricula? Studentul se poate reinmatricula numai la inceputul fiecarui semestru, in termenele stabilite si comunicate prin avizierele facultatilor. Procedura de reinmatriculare consta in depunerea unei cereri prin care studentul isi exprima optiunea de a relua studiile si achita taxa de reinmatriculare. Un student exmatriculat care are cel mult 5 discipline nepromovate in anii de scolarizare parcursi va fi reinmatriculat intr-un an de studiu superior celui din care a fost exmatriculat. Un student exmatriculat, care are mai mult de 5 discipline nepromovate, va fi reinmatriculat in acelasi an de studiu din care a fost exmatriculat.
 7. Cum ma inscriu la examenul de disertatie? Se pot inscrie la examenul de disertatie absolventii de studii postuniversitare (master, studii aprofundate, studii academice postuniversitare). Examenul de disertatie se organizeaza in doua sesiuni: de vara(iunie), iarna (ianuarie-februarie) si intr-o sesiune speciala de toamna (septembrie-octombrie) pentru situatii deosebite. inscrierile la examen se fac intr-o perioada stabilita si anuntata prin secretariatele facultatilor.
 8. La inscriere, candidatii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
  • cerere de inscriere la examen in care se precizeaza, daca este cazul, probele la care se va prezenta;
  • lucrarea/proiectul de disertatie;
  • certificatul de nastere, in copie legalizata;
  • certificatul de casatorie sau documentul care atesta schimbarea numelui (daca este cazul), in copie legalizata;
  • chitanta de plata a taxei, in caz de repetare a examenului;
 9. Cum pot sa-mi ridic adeverinta de absolvire si actele depuse la dosarul personal? Adeverinta de absolvire este documentul ce se elibereaza imediat dupa absolvire (la 3 saptamani dupa examenul de disertatie) si inlocuieste diploma de studii pana la eliberarea acesteia (aprox. 1 an). Pentru ridicarea adeverintei de absolvire si a documentelor de la dosarul personal este necesara fisa de lichidare completata (se gaseste la CSE) si cartea de identitate. Aceste documente pot fi ridicate doar de titular sau prin procura in care vor fi nominalizate toate documentele ce urmeaza a fi ridicate
 10. Cum pot sa-mi ridic diploma de studii? Diploma de studii se ridica de la Biroul Acte de Studii - Rectorat, care se afla in corpul A al Universitatii, et. 2. Pentru mai multe informatii accesati http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Academic/actedestudii
 11. Cum pot sa-mi ridic temporar documentele depuse dosarul personal? Documentele depuse in original la dosarul de admitere, pot fi ridicate pentru maxim 48 ore in baza unei cereri (modelul de mai sus) si a cartii de identitate numai de catre titular sau de catre posesorul unei procuri din partea titularului.
 12. Cursuri, in regim cu taxa, la cerere. Orice cetatean roman, cu diploma de bacalaureat, neinmatriculat ca student la universitatea noastra, poate urma un curs, in regim cu taxa, obtinand, dupa indeplinirea obligatiilor didactice la disciplina respectiva, un certificat care atesta frecventarea si promovarea cursului.