Step into the new world! - Bringing cutting-edge technology and approaches to motivate learners in their pursuit of fluency in English

Wkrocz do nowego świata! - Wykorzystanie nowoczesnej technologii i pomysłów do motywowania uczniów w drodze do płynnej znajomości języka angielskiego 

ENG: The project number EOG/21/K4/W/0084 benefits from co-financing of approx. EUR 135,000 received from Iceland, Liechtenstein and Norway as part of the EEA Grants. The project is also partially financed from the state budget. It compensates educational gaps through offering pedagogical and digital solutions adjusted to teachers’ needs and challenges which students face nowadays. Project implemented in the period: January 2023 - April 2024
PL: Projekt o numerze EOG/21/K4/W/0084 korzysta z dofinansowania o wartości ok. 135 tysięcy Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Projekt częściowo także dofinansowany ze środków budżetu państwa.  Projekt nakierowany jest na wyrównanie szans poprzez dopasowanie rozwiązań pedagogicznych i cyfrowych do potrzeb nauczycieli oraz wyzwań stawianych współcześnie przed uczniem. Projekt realizowany w okresie: styczeń 2023 - kwiecień 2024