Equinor seniorklubb i Stavanger - STASEN

STASEN er foreningen for Equinors pensjonister i Stavangerområdet - det finnes søsterforeninger tilknyttet de fleste av Equinors kontorsteder. Vi holder månedlige gratis medlemsmøter, arrangerer turer i inn- og utland. I tillegg har vi mange aktive grupper og andre aktiviteter. Du finner informasjon om disse på underliggende nettsider.

Hva skjer?

Styret teller stemmer...

Årsmøtet 2021 er gjennomført

Styret var samlet 24. februar og gjennomgikk resultatet av den virtuelle avstemmingen. Vi er overrasket over, og glade for at hele 178 medlemmer har tatt seg tid til å si sin mening.

Her finner du referat fra årsmøtet. Kjell Bore er innvalgt som nytt styremedlem, vi ønsker ham velkommen! De øvrige styremedlemmer er gjenvalgt eller ikke på valg.

Vårens møteprogram er klart - men marsmøtet er avlyst

Vi var optimister, og hadde alt klart for et stort marsmøte med Kari Gro Johanson, før nye korona-regler igjen stoppet oss. Dette møtet utsettes nå til høsten. Du finner møteprogrammet for våren her.

Valg til styret i Equinor Pensjon - seniorklubbene stiller egen liste

I mars-april i år er det valg av medlemmenes representanter til styret i Equinor Pensjon. Dagens styre består av tre medlemsrepresentanter, fire representanter for bedriften og en uavhengig konsulent - ingen av medlemsrepresentantene er fra våre rekker. Det vil vi gjøre noe med denne gangen, vi stiller liste til valget. Se kandidatene her, og husk å stemme når den tid kommer!

Tilskuddet til undergruppene økes

Styret har etter henvendelser besluttet å øke tilskuddet pr. medlem til 600 kr fra 2021. Det har i 2020 vært vanskelig å samle våre medlemmer til større arrangementer, så styret vil anerkjenne det aktive arbeidet som har skjedd ute i gruppene.

Golfgruppen har gjennomført sitt virtuelle årsmøte

Du finnes mer på Golfsiden

Beskjeden pensjonsøkning

Årlig regulering av Equinors tjenestepensjon for 2020 har vært forsinket og ikke klart før den 6. januar i år.

Equinor Pensjon (pensjonskassen) har tidligere avsatte midler tilsvarende en regulering på kun 0,7% på pensjonistenes overskuddsfond pr 31.12.2019 (pensjonskassens 2019 regnskapet). Dette til tross for at pensjonskassen hadde en verdijustert avkastning på solide 10,2% og den bokførte avkastningen for totalporteføljen var på hele 5,4%.

På siste møte i Styringsgruppe for pensjonsordninger den 14. desember viste bedriften til situasjonen i markedet og at lønnsforhandlingene for de ansatte i 2020 endte på 0,8%. Videre så ble det foreslått fra bedriften at pensjonistenes regulering skulle bli på 0,7%.

Dette responderte både de ansatte og pensjonistenes representanter i styringsgruppen på og argumenterte både for et særdeles godt resultat for pensjonskassen og at pensjonistene vil tape kjøpekraft ift. prisstigningen (KPI) og lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.

Bedriften takket for innspillene og tok dette med seg til den endelige beslutningen.

Den fikk styringsgruppen den 6. januar hvor vi ble informert om at pensjonsreguleringen for 2020 var besluttet og blir på kun 0,7%, tilsvarende det som kan finansieres av avsetningen på pensjonistenes overskuddsfond pr 31.12.2019. Storebrand Pensjonstjenester vil gjennomføre reguleringen i februar.

Bedriften har også besluttet å regulere driftsbaserte pensjoner med samme prosentsats.

Leie av hytter

Cabinweb er oppgradert, og du trenger nytt passord for å komme inn. Se Hytter

Ingen reiser i første halvår av 2021

Vår reisekoordinatorer arbeider på, men ytre omstendigheter vil avgjøre om vi får nyte fruktene av deres arbeid til høsten... Se deres oppdatering

Er Cinemateket noe for deg?

Cinemateket viser ukentlig gamle klassikere og de beste filmene du så den gang i søttiåra... Som del av samarbeidet vi utvikler med Sølvberget tilby vi våre medlemmer inntil fem gratisbilletter til Cinematekets formiddagsforstillinger, kl 12. på tirsdager. Prosedyren er enkel, det er ingen forhåndspåmelding - du sier bare at du er Stasen-medlem i luka. Medlem nummer seks må betale selv...


Vi vil gjerne sammen med Sølvberget promotere også ekstraforestillinger og spesielle/populære filmer (selv om de ikke er gratis). Dersom du er interessert i film og vil komme på en egen mailing list, kan du sende en mail til post@stasen.no, og skrive "Interessert i Cinemateket", så er du i gang.


Uken film finner du under "Annet aktuelt"

Annet aktuelt

Pensjonistuniversitets program for våren 2021

Pensjonistuniversitetet har også slitt med Covid 19 i 2020. Nå er vårens program ute, og selv om de har mått avlyse aktivitetene også i januar 2021, er de optimistiske for progammet videre.