Equinor seniorklubb i Stavanger - STASEN

STASEN er foreningen for Equinors pensjonister i Stavangerområdet - det finnes søsterforeninger tilknyttet de fleste av Equinors kontorsteder. Vi holder månedlige gratis medlemsmøter, arrangerer turer i inn- og utland. I tillegg har vi mange aktive grupper og andre aktiviteter. Du finner informasjon om disse på underliggende nettsider.

Hva skjer?

Medlemsmøtet for mai flyttes til juni

Fremdeles er vi ikke kommet dit vi har håpet, og styret har etter vurdering funnet at vi ikke vil være i stand til å arrangere møte tidlig i mai. Vi er så heldig at Dag Terje Solvang har plass i kalenderen til å holde foredraget 7. juni, og da håper vi at vaksinering og redusert smittetrykk gjør det mulig å samles på Gramstad.

Spiller du golf? Er du ikke medlem av Golfgruppen?

Golfgruppen er stor, men har plass til flere! Som medlem kan du være med på golfrunder både på alle banene her i Stavanger-området, og på Ogna, på Jæren, i Egersund og i Sirdal. Første arrangement er på Bærheim 28. april. Velkommen alle, dette er en koronasikker og sosial aktivitet!

Du finner informasjon om aktivitetene på hjemmesiden. For å delta må du være medlem - merk at det ikke sendes ut faktura, du må selv sørge for riktig betaling.

Hyttetur?

Stasens medlemmer har tilgang til Equinors bedriftshytter, i B-trekningene for sesongene eller hytter som er ledige utenfor sesongene. Vi merker at interessen for dette er på veg opp, for vi mottar nå flere meldinger fra medlemmer som ikke klarer å få bestilt. Styret kan ikke hjelpe med dette, den rette adressaten for påloggingsproblemer er Equinor IT-support . Men før du ringer dit bør du lese bruksanvisningen på vår hytteside - kanskje du ikke har vært inne siden Cabin-Web ble oppgradert og du ble bedt om å oppgradere din bruker?!!

Valg til Equinors pensjonskasse avsluttes 21. april

Som tidligere nevnt stiller Equinors pensjonistforeninger en felles liste for å få inn en kandidat i pensjonskassens styre. Alle som er stemmeberettiget har mottatt mail. Bruk stemmeretten!! Sjekk våre kandidater og valgbrosjyren her:

Du mottar denne e-posten som stemmeberettiget til valget nedenfor:

  • Medlemsrepresentanter til styret i Equinor Pensjon, valg hvert 4. år

For mer informasjon om valget se equinorpensjon.no.

Nærmere om valget:

  • Valgperioden er fra 10. mars til 21. april klokken 10.00 (norsk tid)

  • Valget gjennomføres elektronisk og er hemmelig

  • Du kan kun velge en kandidatliste i de ulike valgene

  • Du kan ikke angre på avgitt stemme og stemme på nytt

  • Når du har trykket på "Stem/Vote" er din stemme registrert

  • Avhengig av antall stemmer som gis til de ulike kandidatlistene, blir antallet representanter fordelt etter en fordelingsnøkkel

Styret teller stemmer...

Årsmøtet 2021 er gjennomført

Styret var samlet 24. februar og gjennomgikk resultatet av den virtuelle avstemmingen. Vi er overrasket over, og glade for at hele 178 medlemmer har tatt seg tid til å si sin mening.

Her finner du referat fra årsmøtet. Kjell Bore er innvalgt som nytt styremedlem, vi ønsker ham velkommen! De øvrige styremedlemmer er gjenvalgt eller ikke på valg.

Tilskuddet til undergruppene økes

Styret har etter henvendelser besluttet å øke tilskuddet pr. medlem til 600 kr fra 2021. Det har i 2020 vært vanskelig å samle våre medlemmer til større arrangementer, så styret vil anerkjenne det aktive arbeidet som har skjedd ute i gruppene.

Beskjeden pensjonsøkning

Årlig regulering av Equinors tjenestepensjon for 2020 har vært forsinket og ikke klart før den 6. januar i år.

Equinor Pensjon (pensjonskassen) har tidligere avsatte midler tilsvarende en regulering på kun 0,7% på pensjonistenes overskuddsfond pr 31.12.2019 (pensjonskassens 2019 regnskapet). Dette til tross for at pensjonskassen hadde en verdijustert avkastning på solide 10,2% og den bokførte avkastningen for totalporteføljen var på hele 5,4%.

På siste møte i Styringsgruppe for pensjonsordninger den 14. desember viste bedriften til situasjonen i markedet og at lønnsforhandlingene for de ansatte i 2020 endte på 0,8%. Videre så ble det foreslått fra bedriften at pensjonistenes regulering skulle bli på 0,7%.

Dette responderte både de ansatte og pensjonistenes representanter i styringsgruppen på og argumenterte både for et særdeles godt resultat for pensjonskassen og at pensjonistene vil tape kjøpekraft ift. prisstigningen (KPI) og lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.

Bedriften takket for innspillene og tok dette med seg til den endelige beslutningen.

Den fikk styringsgruppen den 6. januar hvor vi ble informert om at pensjonsreguleringen for 2020 var besluttet og blir på kun 0,7%, tilsvarende det som kan finansieres av avsetningen på pensjonistenes overskuddsfond pr 31.12.2019. Storebrand Pensjonstjenester vil gjennomføre reguleringen i februar.

Bedriften har også besluttet å regulere driftsbaserte pensjoner med samme prosentsats.

Leie av hytter

Cabinweb er oppgradert, og du trenger nytt passord for å komme inn. Se Hytter

Ingen reiser i første halvår av 2021

Vår reisekoordinatorer arbeider på, men ytre omstendigheter vil avgjøre om vi får nyte fruktene av deres arbeid til høsten... Se deres oppdatering

Er Cinemateket noe for deg?

Cinemateket viser ukentlig gamle klassikere og de beste filmene du så den gang i søttiåra... Som del av samarbeidet vi utvikler med Sølvberget tilby vi våre medlemmer inntil fem gratisbilletter til Cinematekets formiddagsforstillinger, kl 12. på tirsdager. Prosedyren er enkel, det er ingen forhåndspåmelding - du sier bare at du er Stasen-medlem i luka. Medlem nummer seks må betale selv...


Vi vil gjerne sammen med Sølvberget promotere også ekstraforestillinger og spesielle/populære filmer (selv om de ikke er gratis). Dersom du er interessert i film og vil komme på en egen mailing list, kan du sende en mail til post@stasen.no, og skrive "Interessert i Cinemateket", så er du i gang.


Uken film finner du under "Annet aktuelt"

Annet aktuelt

Pensjonistuniversitet må avlyse smart-bymøtet 21. aprilKulturhuset Sølvberget har avlyst alle sine arrangement ut april, og styret i Pensjonistuniversitetet Stavanger valgte i dag å følge opp ved å avlyse foredraget 21. april med Gunnar Crawford «Smartby for pensjonister», et foredrag som var utsolgt, solgt til 100 personer.

Alle som har kjøpt billett til dette foredraget, gratisbillett eller betalt billett, vil få e-post fra Kulturhuset Sølvberget om at foredraget er avlyst, og betalt billett vil bli refundert.

Vi håper imidlertid at det vil bli mulig å føre dette foredraget opp på programmet for høsten.

Foredraget 19. mai med Gro Johnsen «Det magiske vannet» håper vi skal kunne gjennomføres etter planen. Salg av billetter til dette foredraget vil først starte i begynnelsen av mai. Det vil bli sendt e-post til alle når salget starter.

Du finner vårens program finner du her.