Equinor seniorklubb i Stavanger - STASEN

STASEN er foreningen for Equinors pensjonister i Stavangerområdet - det finnes søsterforeninger tilknyttet de fleste av Equinors kontorsteder. Vi holder månedlige gratis medlemsmøter, arrangerer turer i inn- og utland. I tillegg har vi mange aktive grupper og andre aktiviteter. Du finner informasjon om disse på underliggende nettsider.

Hva skjer?

Programmet for medlemsmøtene i høst begynner å ta form

Det ble smått med medlemsmøter korona-våren 2021, og flere foredragsholdere har fått melding om avlysning og utsettelse opp til mange ganger. Men vi har sterk tro på at høstsesongen! Først ut er et møte delvis i friluft på Gramstad 23. august. Og litt senere i høst kommer Eldar på besøk.. Du finner programmet her

Spiller du golf? Er du ikke medlem av Golfgruppen?

Golfgruppen er stor, men har plass til flere! Som medlem kan du være med på golfrunder både på alle banene her i Stavanger-området, og på Ogna, på Jæren, i Egersund og i Sirdal. Velkommen alle, dette er en koronasikker og sosial aktivitet!

Du finner informasjon om aktivitetene på hjemmesiden. For å delta må du være medlem - merk at det ikke sendes ut faktura, du må selv sørge for riktig betaling.

Hyttetur?

Stasens medlemmer har tilgang til Equinors bedriftshytter, i B-trekningene for sesongene eller hytter som er ledige utenfor sesongene. Vi merker at interessen for dette er på veg opp, for vi mottar nå flere meldinger fra medlemmer som ikke klarer å få bestilt. Styret kan ikke hjelpe med dette, den rette adressaten for påloggingsproblemer er Equinor IT-support . Men før du ringer dit bør du lese bruksanvisningen på vår hytteside - kanskje du ikke har vært inne siden Cabin-Web ble oppgradert og du ble bedt om å oppgradere din bruker?!!

Tilskuddet til undergruppene økes

Styret har etter henvendelser besluttet å øke tilskuddet pr. medlem til 600 kr fra 2021. Det har i 2020 vært vanskelig å samle våre medlemmer til større arrangementer, så styret vil anerkjenne det aktive arbeidet som har skjedd ute i gruppene.

Beskjeden pensjonsøkning

Årlig regulering av Equinors tjenestepensjon for 2020 har vært forsinket og ikke klart før den 6. januar i år.

Equinor Pensjon (pensjonskassen) har tidligere avsatte midler tilsvarende en regulering på kun 0,7% på pensjonistenes overskuddsfond pr 31.12.2019 (pensjonskassens 2019 regnskapet). Dette til tross for at pensjonskassen hadde en verdijustert avkastning på solide 10,2% og den bokførte avkastningen for totalporteføljen var på hele 5,4%.

På siste møte i Styringsgruppe for pensjonsordninger den 14. desember viste bedriften til situasjonen i markedet og at lønnsforhandlingene for de ansatte i 2020 endte på 0,8%. Videre så ble det foreslått fra bedriften at pensjonistenes regulering skulle bli på 0,7%.

Dette responderte både de ansatte og pensjonistenes representanter i styringsgruppen på og argumenterte både for et særdeles godt resultat for pensjonskassen og at pensjonistene vil tape kjøpekraft ift. prisstigningen (KPI) og lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.

Bedriften takket for innspillene og tok dette med seg til den endelige beslutningen.

Den fikk styringsgruppen den 6. januar hvor vi ble informert om at pensjonsreguleringen for 2020 var besluttet og blir på kun 0,7%, tilsvarende det som kan finansieres av avsetningen på pensjonistenes overskuddsfond pr 31.12.2019. Storebrand Pensjonstjenester vil gjennomføre reguleringen i februar.

Bedriften har også besluttet å regulere driftsbaserte pensjoner med samme prosentsats.

Valget til Statoil Pensjonskasse er over - vi nådde ikke opp..

Valgresultatet er annonsert. Tekna/NITO fikk 43,08% v stemmene, Industri Energi fikk 25,78% av stemmene, SAFE fikk 11,71%, Lederne 10,93%, vi fikk 6,43% av stemmene med 563 stemmer, og så stemte 6,43% blankt . Tekna/NITO får dermed to representanter og Industri Energi en representant i styret neste periode. Interesserte finner mer info her.

Er Cinemateket noe for deg?

Cinemateket viser ukentlig gamle klassikere og de beste filmene du så den gang i søttiåra... Som del av samarbeidet vi utvikler med Sølvberget tilby vi våre medlemmer inntil fem gratisbilletter til Cinematekets formiddagsforstillinger, kl 12. på tirsdager. Prosedyren er enkel, det er ingen forhåndspåmelding - du sier bare at du er Stasen-medlem i luka. Medlem nummer seks må betale selv...

Uken film finner du under "Annet aktuelt"

Annet aktuelt