Equinor seniorklubb i Stavanger - STASEN

STASEN er foreningen for Equinors pensjonister i Stavangerområdet - det finnes søsterforeninger tilknyttet de fleste av Equinors kontorsteder. Vi holder månedlige gratis medlemsmøter, arrangerer turer i inn- og utland. I tillegg har vi mange aktive grupper og andre aktiviteter. Du finner informasjon om disse på underliggende nettsider.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022


På grunn av koronasituasjonen blir også årsmøtet 2022 virtuelt. Det vil foregå på følgende måte:

Årsmelding, revidert regnskap og forslag til valg og vedtak gjøres tilgjengelig her på nettsiden, og i mail til alle medlemmer. Vedtektene stipulerer at disse skal være medlemmene i hende minst fjorten dager før årsmøtet. Siden en ved et virtuelt årsmøte ikke får anledning til å komme med eventuelle spørsmål til sakspapirene i plenum, gis dere en frist til den 2. februar kl 18 med å komme med eventuelle spørsmål eller vesentlige kommentarer. Disse vi styret behandle omgående. Styret mottok ingen forslag til vedtak innen fristen som i henhold til vedtektene var 31.12.

Den 3. februar vil stemmeseddel legges ut på nett/sendes i mail. Dere vil deretter har perioden fram til 17. februar kl 2400 til å avgi stemme.

Årsmelding 2021

Regnskap, årsresultat 2021

Regnskap, balanse 2021

Valg til styret og andre funksjoner Valgkomiteens forslag

Forslag til vedtak Forslag fra styret om å heve kontingenten

Møtet 7.2 avlyst, det blir digitalt årsmøte i år også

Det ble ingen endring i antallet som kan delta på private arrangementer i de nye tiltakene som kom i går, maksimum er fortsatt 50. Styret har drøftet saken, og er klare på at alle som ønsker bør kunne komme på et årsmøte, og da blir det umulig å gjennomføre et normalt årsmøte. Da vedtektene fastsetter at dette skal gjennomføres i februar, legger vi derfor opp til et digitalt årsmøte, tilsvarende fjorårets. Inkalling kommer neste uke

Hva skjer?

Tid for reiser...

Neste års utenlandsreiser ble presentert på novembermøtet. Du finner beskrivelse av reisene og link til påmelding her.

Hyttetur?

Stasens medlemmer har tilgang til Equinors bedriftshytter, i B-trekningene for sesongene eller hytter som er ledige utenfor sesongene. Vi merker at interessen for dette er på veg opp, for vi mottar nå flere meldinger fra medlemmer som ikke klarer å få bestilt. Styret kan ikke hjelpe med dette, den rette adressaten for påloggingsproblemer er Equinor IT-support . Men før du ringer dit bør du lese bruksanvisningen på vår hytteside - kanskje du ikke har vært inne siden Cabin-Web ble oppgradert og du ble bedt om å oppgradere din bruker?!!

Er Cinemateket noe for deg?

Cinemateket viser ukentlig gamle klassikere og de beste filmene du så den gang i søttiåra... Som del av samarbeidet vi utvikler med Sølvberget tilby vi våre medlemmer inntil fem gratisbilletter til Cinematekets formiddagsforstillinger, kl 12. på tirsdager. Prosedyren er enkel, det er ingen forhåndspåmelding - du sier bare at du er Stasen-medlem i luka. Medlem nummer seks må betale selv...

Uken film finner du under "Annet aktuelt"

Annet aktuelt