Equinor seniorklubb i Stavanger - STASEN

STASEN er foreningen for Equinors pensjonister i Stavangerområdet - det finnes søsterforeninger tilknyttet de fleste av Equinors kontorsteder. Vi holder månedlige gratis medlemsmøter, arrangerer turer i inn- og utland. I tillegg har vi mange aktive grupper og andre aktiviteter. Du finner informasjon om disse på underliggende nettsider.

Hva skjer?

I år er tilbudet julebord - eller julelunsj

I år vil det være mulig å velge mellom å delta på en julelunsj eller på det sedvanlige julebordet. Datoene er 2.12 og 9.12. Påmelding sendes ut tidlig i oktober.

Komiteen er på jakt etter en stødig konferansier - kandidater kan ringe eller sende melding til Yvonne Grünbaum, mob 92802736

Ut i Naturen drar på tur 16. september

Du finner detaljert info på nettsiden

Ut i Naturen er på gang igjen

Som tidligere meldt er vi på gang med et generasjonsskifte på turledersiden, der riktig mange nå takker av etter mange år. Og vi vil takke dem riktig mye for god og lang innsats!
Trygve Takle Pedersen har påtatt seg å holde trådene sammen framover. Dersom du kan tenke deg å gjøre en innsats som turleder- send en melding til Trygve på telefon 90624227

Spiller du golf? Er du ikke medlem av Golfgruppen?

Golfgruppen er stor, men har plass til flere! Som medlem kan du være med på golfrunder både på alle banene her i Stavanger-området, og på Ogna, på Jæren, i Egersund og i Sirdal. Velkommen alle, dette er en koronasikker og sosial aktivitet!

Du finner informasjon om aktivitetene på hjemmesiden. For å delta må du være medlem - merk at det ikke sendes ut faktura, du må selv sørge for riktig betaling.

Hyttetur?

Stasens medlemmer har tilgang til Equinors bedriftshytter, i B-trekningene for sesongene eller hytter som er ledige utenfor sesongene. Vi merker at interessen for dette er på veg opp, for vi mottar nå flere meldinger fra medlemmer som ikke klarer å få bestilt. Styret kan ikke hjelpe med dette, den rette adressaten for påloggingsproblemer er Equinor IT-support . Men før du ringer dit bør du lese bruksanvisningen på vår hytteside - kanskje du ikke har vært inne siden Cabin-Web ble oppgradert og du ble bedt om å oppgradere din bruker?!!

Tilskuddet til undergruppene økes

Styret har etter henvendelser besluttet å øke tilskuddet pr. medlem til 600 kr fra 2021. Det har i 2020 vært vanskelig å samle våre medlemmer til større arrangementer, så styret vil anerkjenne det aktive arbeidet som har skjedd ute i gruppene.

Er Cinemateket noe for deg?

Cinemateket viser ukentlig gamle klassikere og de beste filmene du så den gang i søttiåra... Som del av samarbeidet vi utvikler med Sølvberget tilby vi våre medlemmer inntil fem gratisbilletter til Cinematekets formiddagsforstillinger, kl 12. på tirsdager. Prosedyren er enkel, det er ingen forhåndspåmelding - du sier bare at du er Stasen-medlem i luka. Medlem nummer seks må betale selv...

Uken film finner du under "Annet aktuelt"

Annet aktuelt

Foredrag i Pensjonistuniversitetet 22. september

Vi minner om nytt foredrag i Pensjonistuniversitetet Stavanger 22. september 2021 kl. 1100 i sal 1 i Kulturhuset Sølvberget.

Leder for «Smartby Stavanger» Gunnar Crawford, vil presenteres prosjektet med vekt på hvilke konsekvenser det vil kunne få for oss over 60 år.

Byer over hele verden står foran utfordringer knyttet til økende urbanisering, utilfredsstillende infrastruktur, større krav og forventinger fra innbyggerne, høyere teknologisk endringstakt, og en økende andel eldre i befolkningen. Stavanger kommune ønsker å møte disse utfordringene med teknologi, samarbeid og tett innbyggerinvolvering. Hele ideen om smartere byer og samfunn er med andre ord tuftet på samarbeid og samhandling på tvers av de vanlige skillelinjene i samfunnet.

Medlemmer i Pensjonistuniversitetet Stavanger og medlemmer i Equinors seniorklubb har gratis adgang til foredraget, mens ikke-medlemmer betaler kr. 100 ved inngangen.


Det selges ikke billetter på forhånd. Frammøte vil bli registrert ved inngangen.


Vi vil be alle om å møte fram i god tid slik at vi unngår kødannelse tett opp mot tidspunktet for foredraget.

STF 60+ med mange flotte turer på programmet

Her har du høstprogrammet