Equinor seniorklubb i Stavanger - STASEN

STASEN er foreningen for Equinors pensjonister i Stavangerområdet - det finnes søsterforeninger tilknyttet de fleste av Equinors kontorsteder. Vi holder månedlige gratis medlemsmøter, arrangerer turer i inn- og utland. I tillegg har vi mange aktive grupper og andre aktiviteter. Du finner informasjon om disse på underliggende nettsider.

Hva skjer?

Beskjeden pensjonsøkning

Årlig regulering av Equinors tjenestepensjon for 2020 har vært forsinket og ikke klart før den 6. januar i år.

Equinor Pensjon (pensjonskassen) har tidligere avsatte midler tilsvarende en regulering på kun 0,7% på pensjonistenes overskuddsfond pr 31.12.2019 (pensjonskassens 2019 regnskapet). Dette til tross for at pensjonskassen hadde en verdijustert avkastning på solide 10,2% og den bokførte avkastningen for totalporteføljen var på hele 5,4%.

På siste møte i Styringsgruppe for pensjonsordninger den 14. desember viste bedriften til situasjonen i markedet og at lønnsforhandlingene for de ansatte i 2020 endte på 0,8%. Videre så ble det foreslått fra bedriften at pensjonistenes regulering skulle bli på 0,7%.

Dette responderte både de ansatte og pensjonistenes representanter i styringsgruppen på og argumenterte både for et særdeles godt resultat for pensjonskassen og at pensjonistene vil tape kjøpekraft ift. prisstigningen (KPI) og lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.

Bedriften takket for innspillene og tok dette med seg til den endelige beslutningen.

Den fikk styringsgruppen den 6. januar hvor vi ble informert om at pensjonsreguleringen for 2020 var besluttet og blir på kun 0,7%, tilsvarende det som kan finansieres av avsetningen på pensjonistenes overskuddsfond pr 31.12.2019. Storebrand Pensjonstjenester vil gjennomføre reguleringen i februar.

Bedriften har også besluttet å regulere driftsbaserte pensjoner med samme prosentsats.

Nytt år, nye muligheter - og årsmøte


Kjære medlemmer,

Vi har gått inn i et nytt år, med nye begrensninger på våre liv og aktiviteter. Men heldigvis ser vi nå lys i tunnelen, etter planen skal risikogrupper – og de alle fleste av oss er i den kategorien – være vaksinert innen påske.

Vi ser det som urealistisk at det blir mulig å holde medlemsmøter innendørs på denne siden av sommeren. Januarmøter er allerede avlyst, og vi avlyser nå februar-, mars- og aprilmøtene i sin vanlige form. Men styret arbeider med alternativer - utendørs møter er en mulighet, og flere enda luftigere alternativer utredes.

ÅRSMØTE

Ifølge vedtektene skal årsmøtet gjennomføres i løpet av februar. Da det ikke vil være mulig å avholde dette på vanlig måte, har styret lagt opp til følgende:

o 10. februar utsendes årsberetning, regnskap og forslag til nytt styre og tillitspersoner ut til alle medlemmer. Medlemmene har så iht. vedtektene 14 dager til å gjennomgå materialet, komme med innsigelser og stille spørsmål. Vi ber likevel om at eventuelle spørsmål sendes post@stasen.no helst innen den første uken, slik at viktige avklaringer, innvendinger og forslag kan besvares av styret i en mail til alle medlemmer

o 18. februar utsendes en mail til alle medlemmer med svar på de eventuelle spørsmål som er innkommet.

o 24. februar møter styret. Dersom få eller ingen innvendinger er innkommet, vil regnskap og årsmelding anses som godkjent av medlemmene, og valg av nye medlemmer til styre og komiteer likeledes gjennomført med akklamasjon. Dersom vektige eller prinsipielle innvendinger er kommet, kan styret vurdere å måtte utsette møtet til en tidspunkt fram i tid da alle igjen kan møtes fysisk. Vi håper å unngå dette, for å få det nye styret konstituert og i ivrig arbeide.

o 25. februar sender styret ut mail til alle medlemmer om beslutningene som er gjort

Da vil jeg ønske alle et riktig godt nyttår, vær aktiv, vær forsiktig – og så skal vi møtes alle sammen om ikke alt for lenge.

Hilsen Marianne Kvadsheim

For STASEN-styret

Leie av hytter

Cabinweb er oppgradert, og du trenger nytt passord for å komme inn. Se Hytter

Reiser 2021

Vår reisekoordinatorer arbeider på, men ytre omstendigheter vil avgjøre om vi får nyte fruktene av deres arbeid neste år... Se deres oppdatering

Er Cinemateket noe for deg?

Cinemateket viser ukentlig gamle klassikere og de beste filmene du så den gang i søttiåra... Som del av samarbeidet vi utvikler med Sølvberget tilby vi våre medlemmer inntil fem gratisbilletter til Cinematekets formiddagsforstillinger, kl 12. på tirsdager. Prosedyren er enkel, det er ingen forhåndspåmelding - du sier bare at du er Stasen-medlem i luka. Medlem nummer seks må betale selv...


Vi vil gjerne sammen med Sølvberget promotere også ekstraforestillinger og spesielle/populære filmer (selv om de ikke er gratis). Dersom du er interessert i film og vil komme på en egen mailing list, kan du sende en mail til post@stasen.no, og skrive "Interessert i Cinemateket", så er du i gang.


Uken film finner du under "Annet aktuelt"

Annet aktuelt

Pensjonistuniversitets program for våren 2021

Pensjonistuniversitetet har også slitt med Covid 19 i 2020. Nå er vårens program ute, og selv om de har mått avlyse aktivitetene også i januar 2021, er de optimistiske for progammet videre.

Cinemateket - alle filmer utsettes pga. corona-nedstenging