Klasa 7

LISTA OBECNOŚCI - kliknij, wypełnij i prześlij!!!!


30 marzec

Droga i prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym

  1. Prędkość w ruchu przyspieszonym

Otwórz książkę na stronie 138 i przeczytaj o prędkości w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Napisz w zeszycie wzór na prędkość końcową bez prędkości początkowej: v = a · t napisz co oznaczają litery w tym wzorze

Zadanie przykładowe:.Jaką szybkość ma samochód po 5 sekundach po ruszeniu, jeśli jego przyspieszenie wynosi 3 m/s2 ?

Dane:

a= 3 m/s2

t= 5s

Wzór: v = a · t

Obliczenia: v = 3 m/s2 · 5s = 15 m/s

Zadanie.

Uwaga! Wykresy powinny wyglądać podobnie jak te z książki!

a) Uzupełnij tabelę i zrób wykres wiedząc, że przyspieszenie wynosi a = 2 m/s2

b) Uzupełnij tabelę i zrób wykres wiedząc, że przyspieszenie wynosi a = 2 m/s

2. Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Przypomnienie:

Jeśli umiesz narysować wykres zależności prędkości od czasu to z wykresu można obliczyć drogę - jej wartość to pole figury wyznaczonej przez wykres i osie układu!

Spójrz na wykres z dzisiejszej lekcji - podobny powinieneś wcześniej narysować!

Jaką figurę mógłbyś wskazać po pierwszej sekundzie ruchu? a po drugiej? spójrz rysunek niżej.

Te figury to trójkąty prostokątne. Umiesz obliczyć pole takiego trójkąta? (podstawa razy wysokość podzielona przez 2)

podstawa to t

wysokość to v

wiesz, że v=a · t

dlatego drogę obliczamy ze wzoru:

Zadanie przykładowe. Jaką drogę pokonało ciało z przykładu powyżej w czasie sekundy?

Dane:

t = 1 s

a = 2 m/s2

więc :

Odpowiedź; Ciało pokonało drogę jednego metra.

ZADANIE - Termin piątek 3 kwietnia godzina 16.00

  1. Na podstawie wiadomości o ruchu jednostajnie przyspieszonym rozwiąż zadania 1, 3, 5, z książki strona 140 zadania

  2. Oblicz przyspieszenie samochodu, który w czasie 3 sekund zwiększył szybkość z 10 m/s do 15 m/s.

  3. Na końcu zdania kliknij w słowo FORMULARZ i odpowiedzi do powyższych zadań przepisz do formularza odpowiedzi - FORMULARZ