MONOLITTEN

Monolitten er en liten avdeling for barn med autismespekterforstyrrelser. Hos oss får elevene en til en oppfølging gjennom hele dagen. Vi har aktiviteter som er tilrettelagt for den enkelte elev og for hele gruppen. Vi har fysisk aktivitet i gymsalen en gang i uken, samt et sanserom hvor barna kan utforske og leke. Vi er også glad i å dra sammen på tur i nærmiljøet.

Samarbeidet med skolen er svært godt og vi har felles møter hver uke. Vi bruker de samme lokalene på smaks som på skolen, slik at barna får stabilitet og trygghet.