MIDI

Midi er avdelingen for 2. klassingene. Dette året vil det bli ca 85 barn og 7 assistenter. Rommet for Midi ligger ovenfor Maxi og mellom gymsalen oppe og Monoliten. Assistentene møter barna utenfor klasserommene, krysser de inn og går sammen til avdelingen. På den måten får vi med alle barna og får snakket med lærerne om det skulle være noe. Garderobene til barna ligger enten utenfor Midi eller ned i bomberommet hvor de deler plassen med 3 klasse. I utetid leker de i den store skolegården med 1 klassinger.

Adrian Toftner er avdelingsleder for Midi. Han er 21 år og startet i 2019. Adrian er veldig musikalsk og opptrer noen ganger på scener rundt i Oslo! Der underholder han med egne låter og lager mye liv. Noe han også gjør på avdeling! Tidligere har Adrian jobbet på ungdomsklubb, kulturskole, UKM nettredaksjonen og hatt forskjellige workshops for barn og unge med fokus på kunst og kreativ utfoldelse.