MINI

Mini er avdelingen for 1 klassingene. I år vil det bli ca 110 barn på avdelingen og ca 11 assistenter som står på. Avdelingen ligger rett ved siden av klasserommene til barna, slik at de kan bruke knaggene i gangen, de har også felles "grovgang", der utetøy, skiftetøy og støvler kan plasseres. Detter er med på å gjøre de yngste barna trygge, samtidig som foreldrene har ett sted å forholde seg til. Barna blir hentet i klasserommet når de er ferdige på skolen. Det er doer i gangen og i kjellern. Mini leker ute i den store skolegården.

Jasmina er avdelingsleder på Mini.