MAXI

Maxi er avdelingen for 3.klassingene. I år har vi nesten 90 barn og et team på 8 voksne. Avdelingen ligger rett ved nedre gymsal. Barna har garderobe og toaletter nede i «bomberommet». Vi åpner dørene 13:30 hver dag og barna er store nok til å komme til Smaks helt selv. Maxi barna har den store skolegården primært for seg selv, det gjelder det samme med nedre gymsalen.

Lars-Erik er avdelingsleder på Maxi, han er 34 år og kommer fra Nord-Norge. Han har jobbet på Smaks siden 2014 og kjenner barna godt. Han spiller fotball på fritiden og elsker Maxi!