Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

SMESTAD AKTIVITETSSKOLE

Velkommen til Smestad Aktivitetsskole, også skjent som SMAKS. Vi er en privat Aktivitetsskole i Oslo hvor barn blomstrer og fokuset ligger på lek, undring, eksperimentering, kurs og aktiviteter.

Vi mener selv vi er Norges beste Aktivitetsskole, bare se på vår flotte kurskatalog med alle de spennende kursene vi tilbyr. Få kan slå dette!

Les gjerne mer "om oss"

KURSPÅMELDING Høst 2019

Les nøye gjennom Kurskatalogen (Del 1) og kurspåmelding (Del 2) i skjema.

Hver avdeling har eget skjema for påmelding og man kan bare levere et skjema per barn! Dere får mulighet til å fylle ut nytt skjema etter at et skjema er ferdig utfylt.

Her på SMAKS får barna rom for utvikling av kognitive og motoriske ferdigheter gjennom ballspill, språk, samspill og lek på kursene. Kursene blir holdt av de ansatte som har kompetanse innen et bredt spekter av aktiviteter. SMAKS ønsker at kursene skal være en arena for å utforske nye interesser og fremtidige vennskap. Hva med å prøve noe nytt? Det kan jo være utrolig bra!


Når dere velger kurs:

  • La barna velge kurs selv. Hverken vi eller barna setter pris på å tvinge de med på aktiviteter de ikke ønsker.
  • Kursene går som regel over 10 økter, men dette kan variere.
  • Lengre skoledager gjør at vi ønsker å reservere kurs tid til 16.15. Det vil si at noen av kursene varer helt til 16.15.
  • Det må ikke skje noe hver dag, sørg gjerne for at det blir tid til litt fri lek på avdelingen. Det er god sosial trening å finne på aktiviteter sammen med andre i frie rammer.
  • Kursene holdes av de ansatte.
  • Kursene er gratis, (med noen unntak på 4 trinn).
  • Det er ikke kurs i feriene.

De som leverer innen fristen blir prioritert før de som ikke holder fristen. Vi håper dere viser forståelse for dette da det er mange barn og foresatte som venter på at kursene skal starte og vi på SMAKS trenger tid til å få denne kabalen til å gå opp.

Vi håper alle blir fornøyd med dette fantastiske kurstilbudet vi har på SMAKS. Skulle det være noe dere lurer på ta kontakt med avdelingsleder så kan de hjelpe dere så godt de kan.

Ny rammeplan for Aktivitetsskolene i Oslo

Oslo kommune har utviklet ny rammeplan for AKS og her kan dere lese litt om denne. Vi mener SMAKS er sterk på mange av disse punktene, men man kan alltid bli bedre. Gi oss gjerne feedback på hva som er bra, og hva dere ønsker SMAKS skal bli bedre på.