Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

SMESTAD AKTIVITETSSKOLE

Velkommen til Smestad Aktivitetsskole, også skjent som SMAKS. Vi er en privat Aktivitetsskole i Oslo hvor barn blomstrer og fokuset ligger på lek, undring, eksperimentering, kurs og aktiviteter.

Vi mener selv vi er Norges beste Aktivitetsskole, bare se på vår flotte kurskatalog med alle de spennende kursene vi tilbyr. Få kan slå dette!

Les gjerne mer "om oss"

SMAKS på Facebook

Hei SMAKS barn og foreldre

Klar for en liten overraskelse?

Smestad aktivitetsskole er nå på FACEBOOK. Vi har mange aktiviteter vi ønsker å dele med dere der hjemme og har landet på at facebook gjør formidlingen av bilder og video lettere og mye mer familievennlig. Vi som jobber på SMAKS er i full gang med å planlegge aktiviteter, matlaging, kunstprosjekter, påskekrim, leker, fysisk aktivitet osv som egner seg for små og store familier. Vi vil by på latter, puls og svette, matopplevelser, lek, moro, mestring og læringsmotivasjon i det vi tilbyr. I tillegg håper vi at noen av aktivitetene skal gi dere foreldre noen minutter ro på hjemmekontoret

Vi ber alle SMAKSforeldre følge oss på facebook. Det er lov å kommentere og dele egne bilder. Samtidig vet vi at dere er gode rollemodeller for barna, så NETTVETT står sterkt og NETTTROLL blir kastet ut. Personlige beskjeder om barn, henting, levering, kurs skal SELVSAGT kun foregår på mail og telefon.

Søk opp Smestad Aktivitetsskole (eller trykk på linken under), og lik siden!

https://www.facebook.com/smestadaktivitetsskole


Hjemmesiden vil selvsagt også oppdateres, så alt du finner på facebook vil du også finne her:

Info om fakturering av AKS-plass under stenging

I tråd med hva regjeringen og kommunen gikk ut med, tirsdag 17.03.2020, skal foresatte slippe å betale for opphold så lenge AKS er lukket. Foresatte bes om å betale allerede utsendt faktura for mars. Eventuell kompensasjon for lukkede dager i mars vil bli ordnet i ettertid på senere regninger.

Dersom dere har spørsmål om dette, ta kontakt med AKS leder på e-post

Benedicte: benedicte.lutken@osloskolen.no

Hei alle sammen!

Som kjent holder alle Skoler og Aktivitetsskoler stengt fra 13. mars til og med 27. mars.

Noen foresatte har jobber som defineres som samfunnskritiske og har behov for at egne barn får tilsyn mens de er på jobb. Foresatte som har samfunnskritiske funksjoner og som trenger bistand til tilsyn mens de er på jobb bes ta kontakt med oss. Vi ønsker å vite i hvilket klokkeslett det er behov- altså når barnet kommer og når barnet hentes/går hjem selv. Vi har tett dialog med skolen og de skal selvsagt også ha beskjed.

Benedicte: benedicte.lutken@osloskolen.no

SMESTAD AKS

- En av Oslos BESTE!

HURRA! VI ER EN AKTIVITETSSKOLE I TOPPKLASSE!!

Først vil vi si; Tusen takk for at så mange av dere med barn på SMAKS har tatt dere tid til å gå inn å svare på brukerundersøkelsen før jul. Det er faktisk hele 96% som har gitt sin tilbakemelding og vi kan med stolthet si at vi er en av de BESTE AKTIVITETSSKOLENE I OSLO.

Hele 110 aktivitetsskoler i Osloskolen har deltatt i undersøkelsen – private og kommunale. Gjett om vi er fornøyd med at vi, de private aktivitetsskolene, har det beste snittet av alle aktivitetsskolene. Vi er enda mer stolt av å se at vi på Smestad Aktivitetsskole ligger jevnt høyt på alle spørsmålene. Totalt har vi tredje høyeste score av disse 110 skolene, og det er kort vei helt til topps.

Av undersøkelsen kan vi lese at svært mange av dere foresatte er fornøyd med jobben vi gjør og den tryggheten elevene opplever hos oss. Vi er glade for å se at det er stor tilfredshet over aktivitetstilbud og at vi som jobber her oppleves som imøtekommende og hyggelige.

Selv om vi scorer høyt på alle punkter i brukerundersøkelsen, vil vi at du skal føle deg trygg på at vi skal jobbe med å utvikle oss videre og, selvsagt, bli enda bedre!

SFO Nettverk på besøk!

Ny rammeplan for Aktivitetsskolene i Oslo

Oslo kommune har utviklet ny rammeplan for AKS og her kan dere lese litt om denne. Vi mener SMAKS er sterk på mange av disse punktene, men man kan alltid bli bedre. Gi oss gjerne feedback på hva som er bra, og hva dere ønsker SMAKS skal bli bedre på.