SIMBA 1.2.1

SIMBA1.2.1 refererer grunnleggende til de samme kravene som gitt i SBM 1.2.1, men der de kravene som lar seg tolke for å gjøres maskinvalidérbare er tolket, og deretter satt opp i kravdatabasen (BIMQ), så de kan eksporteres ut til mvdXML, og dermed sjekkes mot prosjekterte IFC 2x3-modeller. Disse kravene er satt opp i kravdatabasen (BIMQ) sammen med en referanse (Ref#) til hvor i SBM 1.2.1 (PDF-dokumentet fra 2013) man finner kravet, og hvordan man har tolket det.

Videre vil det finnes noen krav i SBM 1.2.1 som kanskje kan la seg validere men som man velger å bare beholde som et krav man ikke validérer på med mvdXML (krav til å eksportere ut mengder som "Base Quantities" på alle objekter som støtter det er et slikt krav). Det vil også finnes krav i SBM 1.2.1 som ikke med rimelighet lar seg uttrykke med mvdXML men som like fullt er gyldige krav.

Til slutt vil det finnes formueringer som må anses som ren veiledning til kravene.

Summen av dette er SIMBA 1.2.1.

SIMBA 1.2.1 er tiltenkt bruk for Statsbyggs eksisterende / pågående byggeprosjekter der man er innenfor en pågående kontrakt ikke ønsker eller har mulighet til å revidere selve kravene, men ønsker å kunne validére så langt mulig at kravene er oppfylt mot IFC 2x3-modeller.