Stručno I ZNANSTVENO SAVJETOVANJE ZA LEKTORE HRVATSKOGA KAO INOGA JEZIKA

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske svake godine u srpnju organiziraju Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, kraticom SIH

Petnaesti će se SIH održati 7. i 8. srpnja 2023. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom dva dana SIH-a održat će se stručna i znanstvena izlaganja i rasprave te će biti riječ o aktivnostima i iskustvima lektora na lektoratima izvan Republike Hrvatske. 

Poučavanje i usvajanje hrvatskoga kao inoga jezika intenzivno se razvija u posljednjim desetljećima u okrilju matične struke i šire. Fosiliziranje fonoloških odstupanja problematično je za napredak govornika (u govornoj proizvodnji jer ga drugi ne razumiju i u slušanju – s obzirom na povezanost slušanja i govora govornik s fonološkim odstupanjima ne razumije / ne čuje ono što sam ne može izgovoriti), pa ćemo ovaj put staviti težište na razumijevanje slušanog teksta, korekciju izgovora i vrednovanje usmene produkcije. 

Uzimajući navedeno u obzir, glavna tema SIH-a bit će Govorna proizvodnja u (H)IJ-u, no dobrodošle su i sve druge jezikoslovne, glotodidaktičke i kulturološke teme relevantne za poučavanje i proučavanje hrvatskoga kao inoga jezika. 

Sažetke pozvanih izlaganja moći ćete pročitati ovdje, a sažetke ostalih izlaganja ovdje.

Raspored izlaganja moći ćete pogledati ovdje

Organizacijski odbor

dr. sc. Antonio-Toni Juričić, predsjednik

Ivana Fakac, prof., predsjednica

dr. sc. Lidija Ban Matovac

dr. sc. Ivančica Banković-Mandić

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić

dr. sc. Milvia Gulešić Machata

dr. sc. Aida Korajac

dr. sc. Darko Matovac

dr. sc. Dinka Pasini

dr. sc. Sanda Lucija Udier

Marinela Aleksovski, prof.

Ranka Đurđević, prof.

Ninoslav Radaković, prof.

Tanja Salak, mag. educ. philol. croat.

Mateja Fumić Bistre, mag. educ. philol. croat.

Katja Peruško, mag. philol. croat., mag. phon.

Programski odbor

dr. sc. Lidija Ban Matovac

dr. sc. Ivančica Banković-Mandić

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić

Ranka Đurđević, prof.

dr. sc. Antonio-Toni Juričić

dr. sc. Aida Korajac

dr. sc. Milvia Gulešić Machata

dr. sc. Darko Matovac

dr. sc. Dinka Pasini

Katja Peruško, mag. philol. croat., mag. phon.

dr. sc. Sanda Lucija Udier