Stručno I ZNANSTVENO SAVJETOVANJE ZA LEKTORE HRVATSKOGA KAO INOGA JEZIKA

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske svake godine u srpnju organiziraju Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, kraticom SIH.

Zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa 13. SIH održat će se 1. i 2. srpnja 2021. godine na platformi Zoom. Tijekom dva dana SIH-a održat će se stručna i znanstvena izlaganja i rasprave te će biti riječ o aktivnostima i iskustvima lektora na lektoratima izvan Republike Hrvatske.

Glavna tema bit će Male riječi u hrvatskom kao prvom i inom jeziku: deskriptivni, kontrastivni i glotodidaktički pristupi, no tematizirat će se i druge jezikoslovne, glotodidaktičke i kulturološke teme relevantne za poučavanje i proučavanje hrvatskoga kao inoga jezika, posebice teme vezane uz poučavanje i učenje na daljinu.

Pozvana izlaganja održat će prof. dr. sc. Anita Peti Stantić, prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav i dr. sc. Mia Batinić Angster, izv. prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković te dr. sc. Igor Marko Gligorić. Sažetke pozvanih izlaganja možete pročitati ovdje, a sažetke ostalih izlaganja ovdje.

Rapsored izlaganja pogledajte ovdje.

Organizacijski odbor

dr. sc. Darko Matovac, predsjednik

Ivana Fakac, prof., predsjednica

dr. sc. Ivančica Banković-Mandić

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić

dr. sc. Ana Grgić

dr. sc. Milvia Gulešić Machata

dr. sc. Antonio-Toni Juričić

dr. sc. Aida Korajac

dr. sc. Dinka Pasini

doc. dr. sc. Sanda Lucija Udier

Marinela Aleksovski, prof.

Jelena Cvitanušić, prof.

Ranka Đurđević, prof.

Tanja Salak, mag. educ. philol. croat.

Programski odbor

prof. dr. Zrinka Jelaska, predsjednica

dr. sc. Ivančica Banković-Mandić

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić

dr. sc. Ana Grgić

dr. sc. Milvia Gulešić Machata

dr. sc. Antonio-Toni Juričić

dr. sc. Aida Korajac

dr. sc. Darko Matovac

dr. sc. Dinka Pasini

doc. dr. sc. Sanda Lucija Udier