Stručno I ZNANSTVENO SAVJETOVANJE ZA LEKTORE HRVATSKOGA KAO INOGA JEZIKA

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske svake godine u srpnju organiziraju Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, kraticom SIH

Šesnaesti će se SIH održati 5. i 6. srpnja 2024. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom dva dana SIH-a održat će se stručna i znanstvena izlaganja i rasprave te će biti riječ o aktivnostima i iskustvima lektora na lektoratima izvan Republike Hrvatske. 

Znanstveno i stručno bavljenje hrvatskim kao inim jezikom danas je priznato i važno područje unutar matične kroatističke struke. Sustavan i precizan opis hrvatskoga jezika nužan je preduvjet za dobro i kvalitetno poučavanje koje vodi k uspješnom i brzom ovladavanju. Vodeći se tom glotodidaktičkom činjenicom, ovogodišnji će SIH u središte zanimanja postaviti glagole u hrvatskom jeziku, njihov opis te metodologiju poučavanja i obrade na različitim razinama učenja hrvatskoga jezika za neizvorne govornike. Glavna će tema SIH-a biti Glagoli u HIJ-u, no dobrodošle su i sve druge jezikoslovne, glotodidaktičke i kulturološke teme relevantne za poučavanje i proučavanje hrvatskoga kao inoga jezika.

Uskoro više informacija o pozvanim predavanjima. 

Organizacijski odbor

dr. sc. Antonio-Toni Juričić, predsjednik

Ivana Fakac, prof., predsjednica

dr. sc. Lidija Ban Matovac

dr. sc. Ivančica Banković-Mandić

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić

dr. sc. Milvia Gulešić Machata

dr. sc. Aida Korajac

dr. sc. Darko Matovac

dr. sc. Dinka Pasini

dr. sc. Sanda Lucija Udier

Marinela Aleksovski, prof.

Ranka Đurđević, prof.

Ninoslav Radaković, prof.

Jelena Cvitanušić, prof.

Mateja Fumić Bistre, mag. educ. philol. croat.

Katja Peruško, mag. philol. croat., mag. phon.

Programski odbor

dr. sc. Ana Grgić

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić

dr. sc. Antonio-Toni Juričić

dr. sc. Aida Korajac

dr. sc. Darko Matovac