Stručno I ZNANSTVENO SAVJETOVANJE ZA LEKTORE HRVATSKOGA KAO INOGA JEZIKA

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske organiziraju jedanaesto Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, kraticom SIH.

Savjetovanje će se održati 6. i 7. srpnja 2018. u prostorijama Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Tijekom dva dana SIH-a održat će se stručna i znanstvena izlaganja, rasprave, radionice kao i okrugli stol o aktivnostima i iskustvima lektora na lektoratima izvan Republike Hrvatske.

Glavna tema je Procjenjivanje jezičnoga znanja i izrada jezičnih ispita, a pozvana izlaganja održat će doc. dr. sc. Kristina Cergol Kovačević, dr. sc. Natalija Ćurković, dr. sc. Sanja Fulgosi, prof. dr. sc. Zrinka Jelaska i doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić. Sažetke pozvanih izlaganja pogledajte ovdje, sažetke ostalih izlaganja ovdje, a raspored ovdje.


Organizacijski odbor

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić, predsjednica

Ivana Fakac, prof., predsjednica

Jelena Cvitanušić Tvico, prof., članica

Ranka Đurđević, prof., članica

Ana Grgić, prof., članica

Aida Korajac, prof., članica

dr. sc. Antonia Ordulj, članica

dr. sc. Dinka Pasini, članica

Sanja Pešorda, prof., članica


Programski odbor

prof. dr. Zrinka Jelaska, predsjednica

izv. prof. dr. sc. Bernardina Petrović, članica

Marinela Aleksovski, prof., članica

dr. sc. Ivančica Banković-Mandić, članica

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić, članica

dr. sc. Milvia Gulešić Machata, članica

dr. sc. Antonio-Toni Juričić, član

dr. sc. Darko Matovac, član

doc. dr. sc. Sanda Lucija Udier, članica