Stručno I ZNANSTVENO SAVJETOVANJE ZA LEKTORE HRVATSKOGA KAO INOGA JEZIKA

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske svake godine u srpnju organiziraju Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, kraticom SIH.

Zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa 13. SIH odgođen je za srpanj 2021. godine. Tijekom dva dana SIH-a održat će se stručna i znanstvena izlaganja i rasprave te će biti riječ o aktivnostima i iskustvima lektora na lektoratima izvan Republike Hrvatske.

Glavna tema bit će Male riječi u hrvatskom kao prvom i inom jeziku: deskriptivni, kontrastivni i glotodidaktički pristupi, no tematizirat će se i druge jezikoslovne, glotodidaktičke i kulturološke teme relevantne za poučavanje i proučavanje hrvatskoga kao inoga jezika.

Pozvana izlaganja održat će prof. dr. sc. Anita Peti Stantić, prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav i dr. sc. Mia Batinić Angster, izv. prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković te dr. sc. Igor Marko Gligorić. Sažetke pozvanih izlaganja možete pročitati ovdje.

Prijaviti se možete ovdje.

Organizacijski odbor

dr. sc. Milvia Gulešić Machata, predsjednica

Ivana Fakac, prof., predsjednica

dr. sc. Ivančica Banković-Mandić, članica

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić, članica

dr. sc. Ana Grgić, članica

dr. sc. Antonio-Toni Juričić, član

dr. sc. Darko Matovac, član

dr. sc. Antonia Ordulj, članica

dr. sc. Dinka Pasini, članica

doc. dr. sc. Sanda Lucija Udier, članica

Marinela Aleksovski, prof., članica

Jelena Cvitanušić Tvico, prof., članica

Ranka Đurđević, prof., članica

Aida Korajac, prof., članica

Tanja Salak, mag. educ. philol. croat., članica


Programski odbor

prof. dr. Zrinka Jelaska, predsjednica

dr. sc. Ivančica Banković-Mandić, članica

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić, članica

dr. sc. Milvia Gulešić Machata, članica

doc. dr. sc. Sanda Lucija Udier, članica

dr. sc. Darko Matovac, član

dr. sc. Ana Grgić, članica