Stručno I ZNANSTVENO SAVJETOVANJE ZA LEKTORE HRVATSKOGA KAO INOGA JEZIKA

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske organiziraju dvanaesto Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, kraticom SIH.

Savjetovanje će se održati 12. i 13. srpnja 2019. u prostorijama Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Tijekom dva dana SIH-a održat će se stručna i znanstvena izlaganja, rasprave, radionice kao i okrugli stol o aktivnostima i iskustvima lektora na lektoratima izvan Republike Hrvatske.

Glavna tema je Osjećaji u hrvatskom kao prvom i inom jeziku, no dobrodošle su i sve druge jezikoslovne, glotodidaktičke i kulturološke teme relevantne za poučavanje i proučavanje hrvatskoga kao inoga jezika.

Pozvana izlaganja održat će izv. prof. dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, dr. sc. Hazuki Mori, dr. sc. Benedikt Perak i dr. sc. Mirjana Tonković.

Prijave za sudjelovanje s izlaganjem otvorene su do 31. ožujka 2019., a obavijest o prihvaćanju sažetka dobit ćete najkasnije do 1. svibnja. Prijave za slušače otvorene su do 15. lipnja. Prijaviti se možete ovdje.


Organizacijski odbor

dr. sc. Milvia Gulešić Machata, predsjednica

Ivana Fakac, prof., predsjednica

dr. sc. Ivančica Banković-Mandić, članica

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić, članica

dr. sc. Ana Grgić, članica

dr. sc. Antonio-Toni Juričić, član

dr. sc. Darko Matovac, član

dr. sc. Antonia Ordulj, članica

dr. sc. Dinka Pasini, članica

doc. dr. sc. Sanda Lucija Udier, članica

Marinela Aleksovski, prof., članica

Jelena Cvitanušić Tvico, prof., članica

Ranka Đurđević, prof., članica

Aida Korajac, prof., članica

Tanja Salak, mag. educ. philol. croat., članica


Programski odbor

prof. dr. Zrinka Jelaska, predsjednica

dr. sc. Ivančica Banković-Mandić, članica

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić, članica

dr. sc. Milvia Gulešić Machata, članica

doc. dr. sc. Sanda Lucija Udier, članica

dr. sc. Darko Matovac, član

dr. sc. Ana Grgić, članica