PROJECTE LEO XXI

Ni Messi, ni DiCaprio… Da Vinci.

INTRO PROJECTE

El 2 de maig de 1519 Leonardo Da Vinci va morir a França. El 2019 es compliran 500 anys de la seva mort.

Leonardo fou un geni multidisciplinar, un tastaolletes curiós i un visionari. Un geni, el més clar exemple del que s'ha anomenat l'humanisme renaixentista, un home fora del seu temps.

L'artista es mou per curiositat, per diversió o plaer, per necessitat d'expressió o esperit comunicador, per vanitat o reconeixement social, diners i poder, per protesta o anhel transformador.

Però, a què es dedicaria Leonardo si visqués avui, al segle XXI ? Com l'anomenarien els seus amics? Li dirien Leo, potser?

El nom fa la cosa: LEO

Learning

aprendre, en constant aprenentatge. Esperit inquiet, vital, multidisciplinar, autodidacte, coneixements diversos, connexions i relacions entre ells.

Engineering

Dissenyar un nou món. Transformar el nostre entorn i projectar un nou futur.

Ethic

the study of what is morally right and what is not

Leonardo va treballar en enginyeria militar i es va vendre com a tal a Sforza. Va fabricar, pels poderosos, armament molt destructiu per la seva època.

Open

obrir portes al món i compartim les nostres idees per tal que puguin encaixar.

Opportunity

an occasion or situation that makes it possible to do something that you want to do or have to do, or the possibility of doing something

Leonardo fou un artista total, revolucionari, visionari, que va transformar i va ser precursor en la manera de veure el món. En els seus tractats parlava de la perspectiva atmosfèrica o aèria. Sens dubte una manera diferent de veure i plasmar el món.

Però nosaltres ens plantegem també com seria Leonardo, LEO, al segle XXI, i l´estem buscant.

I estem segurs que el que vol fer és transformar i canviar la mirada, la perspectiva d'un món que no li agrada, per hostil i ple de desigualtats. Tot un repte.