ORGANIZAČNÉ POKYNY A INFORMÁCIE K AKCII

CESTA K DUCHOVNÉMU OTCOVSTVU A MATERSTVU

DUCHOVNÉ CVIČENIA – 3. stupeň


DC pripravujú: Branislav Fabo OFMCap, Andrea Abelová

TERMÍN

15. - 25. marca 2020

MIESTO KONANIA

Centrum novej evanjelizácie Jána Pavla II., Beckov 6

ZÁMERANIE PROGRAMU

V prvej časti programu DOM (Duchovné otcovstvo a materstvo) sme mali možnosť vstúpiť do procesov sebapoznania a lepšieho porozumenia duchovným a psychologickým procesom tak, ako v nás spolupôsobia. Ak sme sa tejto skúsenosti otvorili, pravdepodobne sme mohli zakúsiť dynamiku Božej milosti, ktorá nás stále hlbšie vovádza do novej duchovnej skúsenosti, kontemplatívnej modlitby a zároveň vnútorne (niekedy aj fyzicky) uzdravuje. Keďže sme sa snažili všetky aktivity osadiť do prostredia skutočného spoločenstva, mali sme čiastočne možnosť zažiť dynamiku, ktorá pôsobí práve v rámci spoločenstva.
V tomto, v poradí treťom, programe by sme chceli túto skúsenosť prehĺbiť a venovať sa práve dynamike spoločenstva. To znamená hlavne sa učiť komunikovať iným spôsobom a na hlbšej úrovni, pretože takáto komunikácia umožňuje nielen vytvárať autentické vzťahy a teda skutočné spoločenstvo, ale zároveň nás vovádza do procesov vnútorného uzdravovania iným spôsobom, ako sme doteraz o tom hovorili.
Predbežne sa nám javí tento tretí program ako tematické zavŕšenie toho, čo by sme z našej strany chceli povedať, zároveň to ale neznamená, že by sa malo jednať o zavŕšenie všetkých procesov, do ktorých nás programy vovádzajú. Naopak, otvárame sa dynamike Božej milosti, ktorá preberá stále viac iniciatívy. Človek sa postupne učí, ako s touto Božou milosťou čo najúčinnejšie spolupracovať, či už vo svojom osobnom živote alebo na úrovni spoločenstva, do ktorého sme asi prevažne všetci nejakým spôsobom vsadení.
Na záver len podotýkam, že Boh nás stvoril do spoločenstva a pozýva nás hľadať skutočnú jednotu...