ORGANIZAČNÉ POKYNY A INFORMÁCIE K AKCII

2JA

Program je určený pre manzelské páry, kde muž individuálne absolvoval program Chlapskí chlapi – Cesta k slobode, a žena program Keby ženy vedeli.

Pre účasť na programe 2JA je toto nevyhnutná podmienka, pretože tento program už stavia na procesoch nového sebapoznania a vnútornej transformácie.

Manželia budú mať možnosť otvoriť sa novému spôsobu komunikácie, vzájomnej interakcie a lásky, ktorá už môže presahovať rámec vlastného sebectva. Cez hlboké sebapoznanie k hlbokému poznaniu sa navzájom, až k postupnému odkryvaniu skutočného obrazu o Bohu a jeho Lásky.

Akcia je realizovaná v kresťanskom formáte za účasti katolíckeho kňaza.


MIESTO KONANIA

Dom prijatia pre rodiny – RodinkovoBelušské slatiny

POČET ÚČASTNÍKOV

Program je určený pre max. 30 manželských párov

TRVANIE AKCIE

Začiatok akcie je v stredu o 19,00 hod.Koniec akcie je v nedeľu o 14,00 hod.

CENA ZA ÚČASŤ

Pre manželský pár • 215 € / celý pobytPre sprevádzajúcu dospelú osobu • 82 € / celý pobytPre dieťa (s posteľou a plnou stravou) • 82 € / celý pobytPre dieťa (s posteľou a polovičnou stravou) • 68 € / celý pobytPre dieťa (bez postele a polovičnou stravou) • 20 € / celý pobytPre dieťa (bez postele a bez stravy) • 0 € / celý pobyt
CENA OBSAHUJE: ubytovanie, stravu, nápoje, vytlačené materiály a pomôcky k akcii, prenájom priestorov na prednášky, úhrada pobytu pre prednášajúcich a kňazov, turistický poplatokCENA NEOBSAHUJE: dopravu na miesto konania
Všetky špeciálne požiadavky na služby spojené s ubytovaním a stravovaním (napr. špeciálna strava, diéta, atypický bezbariérový prístup, atď.) vieme naceniť po dohode k poskytovateľom ubytovania.
Ak by ste mali problémy s financovaním Vašej účasti, napíste nám na: balazia@prerodiny.sk.

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA AKCIU

Cez prihlasovací formulár odošlite svoju prihlášku. Po odoslaní dostanete správu e-mailom s potrvdením prijatia prihlášky.Tým ste zároveň riadne obaja prihlásení na program ako účastníci.Bližšie informácie k akcii aj s pokynmi k platbe účastníckeho poplatku dostanete e-mailom dva mesiace pred akciou.

AKO ZAPLATIŤ ZA ÚČASŤ

Zaplatiť môžete dvoma spôsobmi:
  1. prevodom na náš účet: IBAN: SK68 0900 0000 0051 2927 1285, Variabilný symbol: 022019, do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko
  2. v hotovosti pri príchode na akciu

UBYTOVANIE A STRAVA

Ubytovanie je zabezpečené v 2, 3 a 4 lôžkových izbách s vlastnou kúpeľňou a WC.Strava (plná penzia) je zabezpečená v jedálni so samoobsluhou.Počas prenášok a prestávok bude zabezpečené občerstvenie formou bufetu.Ak požadujete špeciálnu stravu (diéta, alergie, atď.), alebo špeciálne požiadavky na ubytovanie a účasť na programe (s kým chcete byť ubytovaní, zdravotné dispozície, bezbarierový prístup, invalidný vozík, atď.) uveďte v prihláške v kolónke „poznámky“.

AKO SA K NÁM DOSTANETE

https://rodinkovo.webnode.sk/kontakt/

PRÍPRAVA, PREDNÁŠKY A GARANTI

Prednášať budú: laici Kňazi a garanti: Branislav Fabo