Pelkistetty sote

Maksuton ja kansantaloudellisesti edullisin terveydenhuoltojärjestelmä

- Vain siinä on todellinen valinnanvapaus

Yksinkertainen on helppo monimutkaistaa, mutta monimutkaisen yksinkertaistaminen vaatii luovuutta (Charles Mingus)

Hallitus on valmistellut sote-uudistusta, jonka tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertai-suutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Näiden tavoitteiden sijaan se on kuitenkin nostanut johtaviksi teemoiksi maakuntahallinnon luomi-sen ja valinnanvapauden nimikkeellä kulkevan terveydenhuollon yksityis-tämisen, jolloin alkuperäiset tavoitteet ovat vesittyneet.

Tällä sivustolla esitellään aloitetta, joka perustuu sinänsä laadukkaan, mutta ei tällä hetkellä kyllin tavoitettavan, nykyisen terveydenhuolto-järjestelmän evoluutioon. Hallituksen ehdottaman rakenteiden monimut-kaistamisen sijaan niitä yksinkertaistetaan, jolloin kansalaiset saavat entistä sujuvammat palvelut entistä edullisemmin ja samalla tulevaisuu-dessa entistäkin tärkeämpien tietojärjestelmien kehittämisen edellytykset kohentuvat.

Aloitteessa on myös hahmoteltu ratkaisu täydellisen valinnanvapauden ja kilpailutilanteen saavuttamiseksi. Sen rinnalla hallituksen esittämää "valinnanvapausmallia" pitäisikin kutsua sitouttamismalliksi. Kannattaa huomata, että olennaista ovat hahmotelman suuret linjat. Kuitenkin myös pienempiä yksityiskohtia on luonnosteltu keskustelun lähtökohdiksi.

Keskitytään terveydenhuollon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen eikä puolueiden etujen ajamiseen!

Rakennetaan ainutlaatuinen ja maailman paras sote kansalaisvalmisteluna - ilman puoluepolitiikkaa!

Olet tervetullut kommentoimaan aloitetta ja vaikuttamaan sen kehittymi-seen. Keskustelemalla asiat kypsyvät ja mitä enemmän keskusteijoita on, sitä nopeammin ja pidemmälle ajatukset kehittyvät. Teoriassa koko valtakunnan aivokapasiteetti voidaan valjastaa aloitteen kehittämiseen.

Huomaa erityisesti, että kaikki hienot kokonaisuudet rakentuvat pitkälle mietityistä ja kokonaisuuteen hyvin istuvista pienistä yksityiskohdista, joten mikään parannusehdotus ei ole merkityksetön. Tarkoituksena on luoda foorumi, jolla valmisteluun saadaan mukaan kaikki mahdolliset ajatukset ja perustelut sekä puolesta että vastaan ilman puoluepoliittista nahistelua kirkkaana tavoitteena paras mahdollinen sote. Tässä siis tehdään avointa valmistelua, jossa vain markkinataloudessa koeteltu lähtö-kohta - rakenteiden ja toimintojen pelkistäminen - on ennalta määrätty.

Lähtökohta on siis hallituksen sote-uudistusesitykseen nähden täysin vastakkainen, mutta juuri siksi pelkistetystä sotesta saadaan sille todelli-nen puntari. Ilman vertailua ei objektiivisiin päätöksiin voida päästä. Myös uudistuksen kustannusvaikutukset on avattava. Sotien jälkeen suurinta mullistusta ei voida tehdä sokkona ainoastaan sillä perusteella, että sitä voidaan myöhemmin korjata. Sekin perustelu kun on todennäköisesti virheellinen.

Pelkistetty sote pähkinänkuoressa

  • Ylläpitää soten nykyiset parhaat puolet
  • Yksinkertaisin mahdollinen ja siksi kustannustehokkain
  • Hoito ja lääkkeet maksuttomia
  • Hallituksen malliin nähden yli 100-kertainen valinnanvapaus
  • Todellista vaikutusta kestävyysvajeeseen
  • Turvallisin tulevaisuudessakin

Tämä kaikki toteutuu kolmella varsin kevyellä järjestelyllä:

 1. Maksuliikenne hoidetaan verotuksen avulla
 2. Lääkejakeluketju oikaistaan
 3. Perustetaan Terveyshallitus, jonka alla toimivat sairaanhoitopiirit


Viimeisten kahden vuoden ajan valtamedia on systemaattisesti kieltäyty-nyt tuomasta missään muodossa esille tässä aloitteessa hallituksen sote-uudistukselle esitettyjä päälinjoja ja sama tilanne jatkuu. Tästä syystä aloite ei päässyt niin paljoa julkisuuteen, että se olisi saavuttanut kansalaisaloitteena kuukauden aikana 50 kannatusta, joten niiden keräys verkossa päättyi. Kirjallisten kannatusten keräystä voisi edelleen jatkaa, mutta sen työläyden ja parille ihmiselle mahdottomuuden takia se saa jäädä. Kansalaisaloite.fi-sivusto tekee siis yksityisten ihmisten aloitteiden liikkeelle lähdön mahdollisimman vaikeaksi.

Tällä sivustolla aloitteen valmistelu kuitenkin jatkuu - tarvittaessa eduskuntavaalien yli.

Kommentoi

Asialliset kommentit näytetään kommentti-sivuilla. Pelkkää huulenheittoa ei oteta mukaan.