Links

www.ovnp.be

Nederlandse niervereniging

www.nephceurope.eu

Europese koepelvereniging van NephcEurope Belgium

www.RaDiOrg.be

Vereniging voor zeldzame ziekten

www.eurordis.org

Europese koepelvereniging voor zeldzame ziekten

Website UZ Antwerpen

Website van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen over Nefrotisch Syndroom