Het nefrotisch syndroom wordt gedefiniëerd door het samen voorkomen van de volgende kenmerken:

proteïnurie: het verlies van een grote hoeveelheid eiwit in de urine.

hypo-albuminemie: een te laag gehalte aan het eiwit (albumine) in het bloed.

oedeem: een vochtophoping in het lichaam, waardoor zwelling ontstaat.

hyperlipidemie: een te hoog vetgehalte in het bloed.