Doelstelling

Onze doelstellingen:

Het geven van informatie over de ziekte en hoe ermee omgaan.

Ondersteuning aan de patiënten en familie.

Informeren en begrip creëren in de omgeving.

Stimuleren van onderzoek naar de oorzaak van het ziektebeeld en een betere behandeling.

Werken aan een verbetering voor de patiënt vanuit het perspectief van de patiënt.