BUCLES

DIRECCIÓ I COREOGRAFIA

Joan Pinillos


INTÉRPRETS

Jessica Martín, Paula Quiles, Rafael Perets, Melissa Usina, Abel Martí, Paloma Calerón, Miguel Machado, Sandra Fernandez, Jose Dopateo, Isabel abril, Esther Latorre, Juan Sanchez Plaza, Isabela Alfaro


ESPAI ESCÈNIC

Oscar Martín


ESPAI SONOR

Nacho Carrascosa


VÍDEO

Guillem Olmos


PRODUCCIÓ

Mou Dansa/ Frágiles danza

Reinterpretació de la coreografia Bucle, aproximació a una parella (2012) per cinc parelles de ballarins per a la creació i arrencada del Festival Circuit Bucles, festival de dansa en espais no convencionals de València.


Reinterpretación de la coreografía Bucle, aproximació a una parella (2012) por cinco parejas de bailarines para la creación y arranque del Festival Circuito Bucles, festival de danza en espacios no convencionales de Valencia.