Maak Samen Tijd Vrij

Bouwen aan een brug tussen jeugdhulp en vrije tijd

Welkom

Wil jij als lokaal bestuur, jeugdhulpvoorziening of vrijetijdsspeler werk maken van de brug tussen jeugdhulp en het jeugdaanbod? Welkom! Vrije tijd is immers een recht voor alle kinderen en jongeren, maar nog te vaak zijn de drempels en beperkingen voor kinderen en jongeren die verblijven in jeugdhulpvoorzieningen te groot. De Maak Samen Tijd Vrij-website vormt de perfecte plek om van te vertrekken als je samen met andere (lokale) partners aan de slag wil om die drempels weg te werken.

Maak Samen Tijd Vrij in beeld

Voor jeugdhulpvoorzieningen

Voor lokale besturen

Voor jeugdwerk
(filmpje van Project XX)

Wat vind je op deze website?

Tijdens Maak Samen Tijd Vrij gingen Bataljong en De Ambrassade aan de slag in 5 lokale trajecten. We gingen op zoek naar hoe lokale besturen, vrijetijdsaanbieders en jeugdhulporganisaties samen werk kunnen maken van het recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp.


Een stappenplan of keuzemenu: de Maak Samen Tijd Vrij-toolbox kan het beide zijn. De toolbox geeft je de mogelijkheid om een traject van A tot Z te doorlopen of om gericht te kiezen waar jij nood aan hebt.
We werken hiervoor met een aantal schakels die essentieel zijn om een project te doen slagen en die tegelijk ook flexibel ingezet kunnen worden, passend bij de lokale context.

Om samenwerking tussen lokale besturen, jeugdhulporganisaties en vrijetijdsaanbieders succesvol te laten verlopen is een goede kennis van elkaars deontologische kaders nodig. We gingen op zoek naar de verschillen en overeenkomsten en werkten een visie op ethisch samenwerken en een set handvatten, met tips en reflectievragen uit om hier mee aan de slag te gaan.

Met het Maak Samen Tijd Vrij project gingen we in 5 steden en gemeenten aan de slag rond het thema jeugdhulp en vrije tijd. Op deze pagina vind je een korte samenvatting van het verloop van de 5 trajecten, wat we er uit leerden en wie de contactpersonen zijn voor elk traject.

We bundelden de lessen uit de vijf trajecten in een reeks aanbevelingen, gericht op jeugdhulpactoren, lokale besturen, vrijetijdsaanbieders en de Vlaamse Overheid.

We bouwden met Maak Samen Tijd Vrij voort op het eerdere project van De Ambrassade 'Maak Tijd Vrij'. Ook daarin werd onderzocht wat het recht op vrije tijd betekent voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp.

Heb je vragen?

Neem contact op via bert.delville@bataljong.be of lore.vandongen@ambrassade.be voor meer informatie over het project