Toolbox

Bouw zelf aan de brug tussen jeugdhulp en vrije tijd

Een stappenplan of keuzemenu: de Maak Samen Tijd Vrij-toolbox kan het beide zijn. De toolbox geeft je de mogelijkheid om van A tot Z een traject te doorlopen of gericht een methodiek te kiezen die past bij jouw noden. We werken hiervoor met een aantal schakels die essentieel zijn om een project te doen slagen, maar die volgens de eigen context gepland en vormgegeven kunnen worden.

Neem de regie in handen en breng mensen rond de tafel om hier samen aan te werken. Zoek partners, spreek je netwerk aan; ontdek de noden, wensen en problemen die zich stellen en zoek samen naar oplossingen. Spreek niet in de naam van de kinderen en jongeren, maar zoek hen op en ga met hen in gesprek. Ga aan de slag met deze toolbox, in zijn geheel of enkel de delen die jij en je partners nodig hebben.

Schakel 1 - Ontwerp je proces

Voor je aan het traject of aan dit thema begint, zijn er enkele zaken die je op weg kunnen helpen, enkele belangrijke overwegingen te bekijken en beslissingen te nemen om goed te starten. Wie neemt welke verantwoordelijkheid? Waar staan we al in onze stad, gemeente of regio binnen dit thema? Wie gaan we allemaal betrekken?

In deze schakel:

 • Over mensen en structuren: inspiratie en praktijkvoorbeelden over hoe je het traject kan structureren

 • Waar sta ik, wat weet ik, wie ken ik al?: vormgeven van je project door te bepalen waar je staat

 • Samenwerken met oog voor ethiek: 7 handvatten

 • Vergroot je draagvlak

 • Gedeelde grond vinden - op zoek naar waarom, waartoe en hoe: zorgen dat de neuzen in dezelfde richting staan

Schakel 2 - Verken je lokale situatie en context

Deze schakel zet in op verkenning van de nood, van het probleem en van de lokale situatie en context. Op het einde van deze schakel, heb je een duidelijk beeld van de potentiële partners en sleutelfiguren, alsook de noden van de verschillende stakeholders.

In deze schakel:

 • Veldtekening: in kaart brengen van het sociale en vrijetijdslandschap

 • Bevragingen: individuele bevragingen, stoelendansgesprek, focusgroep

 • Belevingsonderzoek: community mapping, wandelend verkennen

Schakel 3 - Formuleer prioriteit en missie

Op basis van de verkenning kunnen er dan prioriteiten gekozen worden binnen het traject. Om de nuttige en nodige input te verzamelen, stellen we 3 methodieken voor, aangevuld met enkele tools om op basis van al deze input een focus te bepalen.

In deze schakel:

 • Prioriteit kiezen: matrix, kwadrant, kandoe, ...

 • Missie bepalen: 5 kernvragen, EROP

Schakel 4 - Bedenk, kies en voer je acties uit

Deze schakel zet in op het verzamelen van inspiratie en het uitwerken van mogelijke oplossingen samen met stakeholders (bv. praktijkwerkers, beleidsmakers en kinderen en jongeren). Selecteer de meest wenselijke en haalbare ideeën, maak een actieplan dat volledig past binnen je missie en start met de uitvoering van de acties.

In deze schakel:

 • Acties bedenken: brainstormen

 • Acties kiezen: wenselijkheidstoets, haalbaarheidstoets

 • Projectpitch: stel je project voor

 • Actieplan opstellen

 • Acties uitvoeren

Schakel 5 - Van project naar werking

In de laatste schakel zoomen we in op manieren om in te zetten op de verduurzaming en evaluatie van je project. Hoe kan je ervoor zorgen dat de genomen stappen impact hebben gehad en niet verzwakken?

In deze schakel:

 • Evaluatie: indicatoren, stories of change, outcome harvesting

 • Verduurzaming