Pre Joves

L' any 2010, la voluntat de treball per a millorar la qualitat de vida actual i futura dels infants i joves del barri, del districte i la ciutat, fan que ens plantegem, com a menester, desenvolupar aquest projecte. La creació i dinamització d'un espai de tarda per a infants de 10 a 14 anys amb necessitat de seguiment, per l'adquisició d'hàbits personals i habilitats socials.

El recurs consta de diferents espais de: joc, relació, i formació; per a fomentar el desenvolupament integral del jove, amb l'ajuda dels professionals que s'encarregaran de la dinamització dels espais.

Aquesta experiència descongestiona l’espai jove i fa de pas entre ludoteca i ludojove. El projecte està adreçat a reforçar activitats de lleure en continuïtat a les que s'ofereixen des de l’entitat.

Amb el desenvolupament d'aquest projecte es preten:

  • Donar cobertura d'oci educatiu als infants que comprenen la franja d'edat entre els 10 i els 14.
  • Adequar la intervenció a les seves necessitats.
  • oferir recursos que garanteixin un desenvolupament òptim del infants, el barri i la ciutat.

El nombre total de beneficiaris/es del projecte, actualment, és de 20.

El projecte està subvencionat en un 100 % per recursos de l’entitat amb el suport de l’Obra Social de la Caixa.