Menjador

Aquest projecte s’emmarca dins “Programa RAI” (Reforç Alimentació Infantil), que La Fundació Probitas va iniciar fa 4 anys, a les escoles de primària, amb gran éxit de participació. Al curs passat (2014-2015), el programa RAI va concedir ajudes menjador (RAI-Ajudes menjador) a 113 escoles de 19 municipis, arribant a 2.122 beneficiaris.

Pel que fa als infants que cursen estudis en secundària, a possibilitat de quedar-se a dinar a l’institut (i per conseqüència la possibilitat de demanar beca de menjador) és pràcticament inexistent als instituts catalans.

Fet que ha agreujat encara més el problema dels menors més vulnerables. Molts d’ells no tenen on anar a dinar a l’acabar les classes al migdia, en un horari que hauria de considerar-se lectiu a tots els efectes. Per donar resposta a aquestes necessitats La Fundació Probitas ha iniciat el programa RAI-ESO, amb l’objectiu que aquests menors tinguin accés a un àpat equilibrat i nutritiu en un espai protegit on puguin fer activitats educatives i de lleure, com reforç escolar, tallers d’hàbits saludables,i jocs didàctics .

Aquest programa està ara en “fase pilot” amb la idea de posar en marxa diferents iniciatives i metodologies en l’àmbit social per definir finalment un model de programa que sigui efectiu, eficient i totalment replicable. Es per això que, en aquesta fase pilot, aquest projecte va dirigit a les entitats, com la nostra, que estan treballant des de fa temps als barris i als municipis, que tenen altres projectes amb joves,i que són perfectament coneixedores de la realitat.

Així doncs La Fundació Probitas i La Ludoteca Margarida Bedós, amb el suport de l’AVV de Les Termes, arrenquen aquest projecte al districte 6 de Sabadell, per a completar el grup d’entitats impulsores del programa RAI-ESO.

ACTIVITAT

Amb l’objectiu de proporcionar una dieta equilibrada i adequada a aquells/es joves d’edat compreses entre els 11 i 16 anys aproximadament, que fan jornada intensiva als instituts i es veuen privats del menjar de migdia als centres educatius, que garanteix una alimentació mínima durant el dia; ens proposem treballar per a la gestió i dinamització d’un menjador diari al barri de Les Termes.

Es prioritzaran els alumnes que presentin característiques de vulnerabilitat econòmica i/o social o risc d’exclusió per altres factors.

Tot i que la ubicació del menjador sigui al barri de Les Termes, el territori objecte de captació serà el districte VI de Sabadell (Creu de Barberà, Termes, Campoamor i Espronceda) i les seves àrees més properes (Sol i Padrís,...).

Aquesta activitat girarà al voltant de dos eixos de desenvolupament: els hàbits saludables, les habilitats socials i personals.

Hàbits Saludables: Alimentació, Higiene, Descans, Esport,...

Habilitats Socials i personals; Empatia,Interrelació amb els altres,Escolta activa,Capacitat comunicativa, Treball en equip, Capacitat analítica (esperit crític), Respecte,

Cal dir, en aquest sentit, que el desenvolupament del projecte per part de la Ludoteca, situa al joc com a protagonista i, com a: eix de relacions i diàleg, espai de resolució de problemes reals, espai d’auto descobriment, espai per alconeixement de l’altre, element socialitzador, espai on desenvolupar-se amb llibertat,...

L’educació a partir del joc, doncs, es planteja en un espai de desenvolupament i aprenentatge integral on l’infant és subjecte actiu d’aquest procés i els monitors/es (educadors/es) com a referents i facilitadors, mostren i faciliten eines i models de relació, de resolució de conflictes, de creació, etc.

En aquest sentit, el joc, com a forma d’activitat humana, posseeix un gran potencial emotiu i motivacional que pot i ha de ser utilitzat amb fins docents. Es postula com a una metodologia participativa i holística, que proporciona eines per a; l’adquisició de coneixement, desenvolupament d’habilitats, presa de decisions, resolució de problemes, desenvolupament de la personalitat i, el desenvolupament de la creativitat.

Així doncs, el joc, com a activitat pedagògica té un fort caràcter didàctic. Per una banda compleix amb els elements intel·lectuals, pràctics, comunicatius i valoratius de forma lúdica; per altra banda genera influència directa en els processos; intel·lectual - cognitiu, volitiu - conductual i afectiu - motivacional.

La incorporació d’aquestes metodologies a l’espai del menjador s’orienten al desenvolupament dels següents objectius:

  • Oferir un espai de relació , desenvolupament i aprenentatge als joves, en la franja de 14:30 a 17 h
  • Promoure el menjador com a espai de relació, desenvolupament i d’aprenentatge
  • Promoure els hàbits alimentaris com a part fonamental d’una bona nutrició
  • Desenvolupar activitats de promoció d’hàbits saludables (higiene, activitat física i nutrició)