Bases dels microcurts Sant Jordi 2020

Objectiu:

Apropar als diferents joves l’ús de les tecnologies de l'informació i la comunicació audiovisual, a partir del curtmetratge com a vehicle de difusió de la creativitat individual. Els microcurts giraran al voltant del tema: Confinament. L’objectiu és el d’observar el día a día del confinament amb la pretensió d’evocar en un petit espai de temps.

Requisits per participar:

 1. Únicament s'admetrà un microcurt per persona o per grup. Un mateix individu no pot sortir en més d’un microcurt.
 2. El concurs va dirigit a tots els Joves del districte 6é. Incloent a joves del Ribot i Serra, Punt Òmnia, EspaiJove, etc.

Requisits dels microcurts:

 1. Els microcurts hauran de tenir una duració màxima d’1 minut.
 2. Els microcurts han de fer referència a la temàtica proposada: Confinament. No s'admetran aquells microcurts que tractin temàtiques diferents.
 3. No s'admetran aquells microcurts amb llenguatge groller o sexista.

Categories:

 • Categoria jove individual. Participació d’un usuari amb la possibilitat de participació de tercers (amics, familiars, etc.). Sempre sota la responsabilitat de l'usuari participant.
 • Categoria jove grupal. Participació de fins a 3 usuaris. Possibilitat de participació de tercers (amics, familiars, etc.). Sempre sota la responsabilitat dels usuaris participants.

Gravació del curtmetratge:

 • Es recomana la realització del curtmetratge a través d’aplicacions com TikTok i Instagram. A l’hora d’editar els vostres videos, si calgués, podrieu utilitzar altres plataformes com: Inshot, Blender, Shortcut, LightWorks, etc.

Com enviar els microcurts:

 • A través de la publicació via instagram, al vostre perfil i utilitzant les següents etiquetes: @espaijove.somludo_jove i @omniaespronceda, a més del hashtag #mcc6

Sistema de votació:

 • Primera votació - Joves (individual): El dia 30 de Maig es realitzarà la votació per part dels joves. Des de la compte d’Instagram de l’EspaiJove, es farà una publicació amb els curtmetratges disponibles per a votació. La votació es realitzarà via emoticona. Tindreu més informació més endavant.
 • Segona votació - EspaiJove (individual): De la primera votació per part dels joves sortiran quatre guanyadors, dintre de la categoria individual, i quatre guanyadors dintre de la categoria grupal. Dintre d’aquests quatre guanyadors, escollits pels joves, l’equip de l’EspaiJove decidirà qui és el guanyador (1 de juny).

En el cas dels videos grupals, la primera votació de joves es trasllada al 20 de juliol. La segona votació per part de l’equip de l’EspaiJove es realitzarà el dia 22 de juliol. El guanyador, es publicarà el dia 23 de juliol.

*Susceptible de canvi, en funció de la participació.

Premis:

 • Categoria individual: Haurà subscripció tipus Netflix, Filmin o HBO (a especificar més endavant).
 • Categoria grupal: Tindreu més informació més endavant.

*Els premis son susceptibles de canviar.

Terminis:

Categoria curtmetratge individual:

 • Presentació del curtmetratge individual: Des del 20 d’abril fins al 30 de maig.
 • Primera votació - Joves (curtmetratge individual): 31 de maig
 • Segona votació - EspaiJove (curtmetratge individidual): 2 de juny
 • Presentació dels guanyadors individuals: 3 de juny

Categoria curtmetratge grupal:

 • Presentació del curtmetratge individual: Des del 20 d’abril fins al 30 de maig.
 • Primera votació - Joves (curtmetratge grupal): 1 de juny
 • Segona votació - EspaiJove (curtmetratge grupal): 2 de juny
 • Presentació dels guanyadors grupals: 3 de juny