Ludo Jove

La Ludojove neix el 2003, amb la finalitat d'oferir un espai d'oci alternatiu per als joves del districte 6 de Sabadell, com a iniciativa de la Ludoteca Margarida Bedós..

En aquest marc i després de més de 10 anys de treball al districte i a la ciutat l'Espai-Jove Ludojove és promotora d’aquestes xarxes de relació dins i fora del territori i genera programes i projectes en la línia del desenvolupament de l’individu, el territori i la societat. En aquest sentit hem de tenir en compte que la proximitat, de la Ludojove, a les realitats del barri i els ciutadans, fa que , la tasca de suport a agents socials com la família i l’escola quedi palesa. Aquesta intervenció socioeducativa és concreta en:

 • el treball diari amb els grups de joves
 • oferiment d’espais d’oci alternatiu
 • facilitació de nous models de relació
 • suport a les famílies
 • coordinació amb agents socials del barri (escola, SSB, altres entitats,...)

Així doncs, les linies de treball es centren en:

Mantenir el nivell de compromís amb el barri i la ciutat, dificultat per la manca de recursos.

Continuar donant suport, adaptant-nos a les noves realitats, cada vegada més punyents amb els nostres conciutadans.

Buscar noves formes i eines d’intervenció, en forma de projectes, que ajudin a pal·liar les desavantatges que molts dels joves del nostre barri pateixen.

METODOLOGIA

Una metodologia abocada al desenvolupament dels individus a partir de la participació real i, en la línia d’empoderar els joves, a partir de competències com: la coresponsabilitat, el diàleg, el reconeixement de l’altre i de l’entorn. Ens obliga a ideear, dissenyar, implementar i oferir programes orientats al treball comunitari innovadors. On l’optimització de recursos, el lideratge i el plantejament de noves estratègies d’acció són l’estandard de la nostra intervenció socio-educativa, que es materialitzen en :

 • Programa de Promoció Musical
 • Programa de Participació Activa per als Joves del Districte sisè
 • Programa de Reforç Escolar, suport a l’estudi i a la Llengua Catalana, per a alumnes de secundària.
 • A més d'aquests tres eixos d'actuació aquest any desenvoluparem un
 • Programa de Educació emocional per a Joves
 • Programa d'Activitats Esportives
 • Programa de sostenibilitat i medi ambient
 • Programa d’alfabetització digital
 • Inici Programa coneixement del teixit associatiu de la ciutat

Així doncs, volem fer pales, que a partir de la nostra tasca, apostem per la innovació i la creativitat a l’hora d’afrontar la situació social i educativa, tenint com a fita l’apoderament dels joves, com a eina de transformació d’una societat en crisis econòmica i de valors.