Kjeldeteigen

Biblioteket på Sogndal Vidaregåande skule

På denne nettsida finn du informasjon om og frå biblioteket. NB! Sidene er under utvikling!Bøkene kan sjølvsagt lånast!

Kulturmøte USA

Utstilt no er eit utval av bøker som handlar om USA og i tillegg:

-Svartes situasjon

-Mormonar

-Muslimske amerikanarar

-Ultraortodokse jødar

-Rasisme og fordommar

-Kjærleik trass i kulturforskjellar

-Priviligerte kvite som prøver å løyse det dårlege samvitet sitt

-Lidenskap for bluesmusikk

-Tydinga av breakdance

-Kvifor kunnskap har alt å seie! (les bokmeldinga til Educated)