Karel van Mander Academy Header Arnhem

De KAREL VAN MANDER ACADEMY (Arnhem) biedt richtlijnen voor de beschrijving en catalogisering van culturele objecten

Karel van Mander Academy logo Arnhem
Karel van Mander (1548–1606), schilder, dichter, kunsthistoricus en kunsttheoreticus
Karel van Mander Academy logo Arnhem

Digitale hulpmiddelen voor de transformatie van de humaniora

De Karel van Mander Academy (Arnhem) bestaat uit een groep academici die kant-en-klare richtlijnen bieden voor de beschrijving van kunst, architectuur alsook conceptuele raamwerken en instrumenten ontwikkelen voor de catalogisering van kunstwerken en andere culturele objecten. Door het geven van adviezen voor projecten ondersteunen we de doordachte toepassing van digitale hulpmiddelen en methodologieën voor geesteswetenschappelijk onderzoek. We promoten (digitaal) onderzoek in alle disciplines in de kunsten en de geesteswetenschappen, maar ons primaire aandachtsgebied is de studie van kunst uit de Lage Landen (Nederland en Vlaanderen).

We zijn niet zomaar een netwerkgroep van onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de wijze waarop het gebruik van digitale (hulp)middelen de wetenschap in de geesteswetenschappen transformeert. Als studiegroep en individuele belanghebbenden bij de initiatieven van de Karel van Mander Academy zijn we erg bezorgd over de culturele en sociale effecten van de snelle ontwikkeling van nieuwe media voor de geesteswetenschappen. Wij bemiddelen niet alleen actief tussen informatica en humaniora, maar spannen ons ook in voor het behoud en het voortbestaan ​​van bestaande onderzoeksmethoden en classificatiemodellen door deze te integreren in digitale omgevingen.

Hierom maken we een duidelijk onderscheid tussen de werkelijke culturele objecten (en verschijnselen) en hun digitale ‘schaduwen’; afbeeldingen of beschrijvingen die doorgaans iets weergeven als een diagram of een schematische afspiegeling van een eenheid. Een tweedimensionale digitale representatie kan nooit een veelzijdig, fysiek object vervangen. Een onduidelijk onderscheid tussen beide zou kunnen leiden tot verwarrend en onnauwkeurig onderzoek. Daarom proberen we de complexe relatie tussen culturele objecten / kunstwerken en hun representaties te definiëren, alsook de contextuele verbanden tussen objecten en locaties, mensen, artistieke milieus en bewegingen (kunstenaars, opdrachtgevers, mecenassen, kunstcritici en -theoretici en culturele ondernemers) in kaart te brengen.

Verder streven we ernaar om allerhande (digitale en analoge) bronnen toegankelijk te maken voor zowel geesteswetenschappers als algemene gebruikers door hoognodige hulpmiddelen, opslagmethoden en geavanceerde toepassingen te ontwikkelen om deze gegevens te kunnen raadplegen, onderzoeken, analyseren, interpreteren, annoteren of te koppelen. Het doel van de Karel van Mander Academy is het versterken van onderzoek, onderwijs en communicatie op het gebied van kunst, cultureel erfgoed en de digitale geesteswetenschappen.

Op dit moment is onze discussiegroep, die in Arnhem bijeenkomt, geen bedrijf in de zin van een zakelijke of commerciële onderneming, hoewel in de nabije toekomst inspiratie van het publiek kan bijdragen tot een ondernemingsplan. Lidmaatschap kan worden aangevraagd via onze linkedin-pagina. (Een relatie met Arnhem is niet noodzakelijk.)

Boek met eerste complete overzicht van Nederlandse gamegeschiedenis

GAMEGESCHIEDENIS VAN NEDERLAND 1978-2018 is het eerste deel in de Karel van Mander Academy Reeks voor Visueel Erfgoed in Nederland.

GAMEGESCHIEDENIS VAN NEDERLAND 1978-2018 is het eerste complete overzicht van de geschiedenis van games uit Nederland in boekvorm. Van Jazz Jackrabbit tot Killzone en van A2 Racer tot Ridiculous Fishing, alle bekende en minder bekende games uit Nederland komen aan bod. Aan de hand van de games wordt gekeken naar de historische ontwikkeling van de Nederlandse game-industrie, waarin vooral educatieve software de toon heeft gezet.

Gamegeschiedenis van Nederland 1978-2018 achterzijde

Tom Lenting, auteur van het boek, vertelt: “Er zijn verschillende degelijke overzichten van de internationale geschiedenis van videogames. In deze internationale overzichten ontbreekt echter aandacht voor games uit Nederland, begrijpelijk gezien de grote wereldmarkt van games en de dominantie van landen als Japan, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de game-industrie. Een overzicht van de gamegeschiedenis van Nederland ontbrak en dit boek beoogt deze lacune in te vullen.”

Het boek is te koop voor € 19,99 en is te bestellen via karelvanmanderacademy@outlook.com.

(ISBN: 978-90-9031716-8)

Taal: Nederlands

Karel van Mander Academy logo Arnhem

Karel van Mander Academy (Arnhem): interne projecten en digital tools

Kind en kinderboekillustraties

Uitbeelding van het kind en inleving in de wereld van het kind in Nederlandse kinderboeken (ca. 1800 - ca. 1850)

Project Managers: Joop van Leeuwen & Rudie van Leeuwen


Doelstelling

Een inventarisatie van uitbeeldingswijzen van kinderen in illustraties van Nederlandse kinderboeken uit eerste helft van de negentiende eeuw

Project Managers: Rudie van Leeuwen & Lilian Ruhe

Portraits and Titulature of European Nobility Search

Doelen van Potens

  • het verbinden van bestaande databases met informatie en portretten van Europese adel
  • een gemakkelijk toegankelijk en gebruikersvriendelijk (onder)zoekprogramma ontwikkelen
  • een webinterface ontwikkelen (met federatieve en faceted search)
  • een uitgever voor (kunst)inventarissen en transcripties ontwikkelen
  • netwerkvisualisatie van herkomstonderzoek

(gelanceerd januari 2019)

Project Manager: Tom Lenting

ARTCHIVARIS: internetarchief voor beeldende kunsten en architectuur

Hieronder vindt u een overzicht van websites met documentatie-, bronnen- of beeldmateriaal bestemd voor kunsthistorici; vrij toegankelijke periodieken, sites van onderzoekinstituten (musea/universiteiten), alsook pagina’s van studie- en beroepsverenigingen. Andersoortige initiatieven zijn opgenomen mits zij een academisch gehalte hebben en/of beeldmateriaal (gratis/gesystematiseerd) ter beschikking stellen. Commerciële instanties en evenementen zijn niet opgenomen. Alle sites hebben een kunsthistorische of kunsttheoretische inhoud en zijn niet gericht op onberedeneerde artisticiteit.

In Rembrandt and His World van 1966 schreef Christopher White: ‘Rembrandt’s bibliography is vast. There can be few artists about whom more has been written.’ De Rembrandt-bibliografie is inderdaad immens ... vooral gezien het feit dat sinds 1966 de Rembrandt-literatuur minstens verdrievoudigd is. Deze online publicatie is een bescheiden poging om een basislijst met publicaties over Rembrandt en zijn kunst samen te stellen. Op dit moment kan niet eens worden beweerd dat deze lijst een representatief overzicht is of een selectieve bibliografie die alle substantiële historische bijdragen over de kunstenaar bevat. Daarom is het beter om te spreken over een overzichtswerk in uitvoering. Collega’s, vergeef mijn omissies. Aanvullingen / correcties zijn welkom op remdoc [at] hotmail.nl