การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

Public Sector Management Quality Award: PMQA

หนังสือเวียน/ประชาสัมพันธ์

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561

งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561

งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอนล์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลให้กับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ในหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นรางวัลที่ยืนยันว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นส่วนราชการที่เป็น Smart Government และตอกย้ำความเป็น Smart City เป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบอย่างยิ่งของจังหวัดขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนราชการ 4.0