Vriend worden

Vrienden van Historisch Heeten

Vanaf 2016 bestaat de mogelijkheid ons financieel te ondersteunen door u aan te sluiten bij de “Vrienden van Historisch Heeten”. Daardoor zijn wij in staat onze doelstelling optimaal te realiseren. Hoewel Historisch Heeten bestaat uit vrijwilligers zijn aan het onderzoeken, uitwerken en archiveren van de geschiedenis van Heeten behoorlijk wat kosten gemoeid. Zo zijn er al boeken gepubliceerd over de oorlog en de zuivelfabriek en zijn we bezig met de geschiedenis van het onderwijs en tal van andere voor de geschiedenis belangrijke onderwerpen. Daarnaast bieden wij hulp bij historisch onderzoek houden we lezingen en presentaties, verzorgen exposities en organiseren we activiteiten over de geschiedenis van Heeten. Om bovenstaande allemaal te kunnen realiseren is financiële ondersteuning erg gewenst. Wij zijn blij dat veel Heetenaren ons steunen waardoor wij de geschiedenis van Heeten kunnen blijven vastleggen voor de toekomst. Als tegenprestatie ontvangen de vrienden regelmatig een infobulletin en organiseren we enkele keren per jaar een activiteit. Wij danken degenen die zich indertijd al hebben aangemeld en hopen dat dit navolging krijgt.

Mocht ook u ons financieel willen ondersteunen, dan kan dat door u, via onderstaand contactformulier, op te geven bij onze secretaris.

De bijdrage bedraagt € 7,50 per jaar.

Wil je vriend worden van Historisch Heeten : klik hier