Agenda

Het bestuur van Historisch Heeten vergaderd maandelijks de laatste dinsdag van de maand, daarnaast wordt er iedere 1e dinsdag van de maand vergaderd met alle werkgroepleden om de voortgang van lopende activiteiten en projecten te bespreken. Tevens wordt dan aan nieuw te ontwikkelen activiteiten en projecten vorm gegeven.

Iedere 1e vrijdag van de maand, m.u.v. de maand juli en augustus, is er van 18.00 tot 20.00 uur een inloopavond in de koffiecorner van Stevenskamp. Er zijn dan volgens rooster altijd drie mensen van Historisch Heeten aanwezig om u te woord te staan en te helpen.

Rooster inloopavonden 1e vrijdag van de maand 2019: klik hier

Historisch Heeten houdt op vrijdag 6 december van 18.00 tot 20.00 uur weer een inloopavond in woon- en zorgcentrum Stevenskamp voor belangstellenden in de familiegeschiedenis. Leden van Historisch Heeten kunnen samen met u zoeken naar historische gegevens van uw eigen familie. Bekijk vooraf op de nieuwe website www.historisch.heeten.nl de lijst met namen, geboorte- en overlijdensdata op bidprentjes van uw voorouders.

Boeken over de geschiedenis van Heeten liggen ter inzage en er zijn boeken te leen.

U bent van harte welkom, wij helpen u graag.