Nieuws

Historisch Heeten krijgt replica van vlotbrug.

Vlotbruggen over het Overijssels Kanaal

Bij de aanleg van het Overijssels Kanaal in 1850 werden bij oversteekplaatsen vlotbruggen aangelegd, zo ook bij Mensink. Deze vlotbruggen werden meestal gemaakt van tien centimeter dik grenen hout met naden die werden dichtgezet met breeuwwerk. Breeuwen is een techniek waarbij de kieren van de planken worden dichtgemaakt met behulp van vezel of hennep en pek of teer.

In de Tweede Wereldoorlog werden veel vlotbruggen, waaronder de Mensinksbrug, vernield. Zij werden vervangen door een zwaardere ijzeren brug met een groter draagvermogen. In een later stadium werden deze vervangen door stalen ophaalbruggen. Op de M.O.K-werf waren niet de faciliteiten om deze bruggen te bouwen of te onderhouden. Op 1 augustus 1988 is het kanaal definitief voor de scheepvaart gesloten omdat de kosten voor het onderhoud te hoog werden. Op 12 december 1989 is door de aandeelhouders besloten om de M.O.K. te ontbinden. Het kanaal heeft nu nog de functie voor de waterhuishouding en recreatie.

NB:

Dit model van de vlotbrug is gemaakt door W.A.S. Mensink, tot voor kort gevestigd bij de Mensinksbrug. Hij heeft deze vlotbrug geschonken aan Historisch Heeten om deze tentoon te stellen.

Een van de laatste oude vlotbruggen over het Overijssels kanaal


Boekpresentatie: Geschiedenis van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek.


Het was druk op 20 september in de voormalige zuivelfabriek, nu Boerhof Projectinrichters, aan de Dorpsstraat in Heeten. De expositie genoot veel belangstelling. Er waren naar schatting 130 mensen aanwezig onder wie veel oud-medewerkers. Om 16.30 uur heette voorzitter Herman Zennipman de aanwezigen welkom en schetste de ontwikkelingen in de landbouw in de tweede helft van de 19de eeuw. Na hem voerde Mai van Gaal, de schrijver van het boek, het woord. Hij gaf een overzicht van de historie van de fabriek vanaf de oprichting in 1917 tot de sluiting 80 jaar later. De derde spreker was oud-directeur I. van der Meer die anekdotes en wederwaardigheden aanhaalde uit de tijd dat hij algemeen directeur was van de gefuseerde fabriek met Raalte. Herman Zennipman bood hem het eerste exemplaar aan. Bloemen waren er voor de sponsoren De A.G. Schoorlemmerstichting en Boerhof Projectinrichters. Later is een bijdrage ontvangen van Plaatselijk Belang Heeten. Ook werd de heer Henk Langkamp in het zonnetje gezet. Hij heeft er immers voor gezorgd dat veel historisch materiaal voor Heeten bewaard is gebleven.

Tenslotte liet wethouder Wout Wagemans weten dat de gemeente blij was met het initiatief van Historisch Heeten waardoor de voor Heeten belangrijke geschiedenis behouden kan blijven.

Het boek is voor € 12,50 (voor leden € 10,00) te koop via miniehermanzennipman@hotmail.com en schoneveld.h@ziggo.nl.