Welkom op de website van:

Historisch Heeten
Inloopavond voor familiegeschiedenis.


Historisch Heeten houdt vrijdag 2 december van 18.00 tot 20.00 uur haar maandelijkse inloopavond in de Hildezaal van Kulturhus Trefpunt in Heeten.


Leden van Historisch Heeten kunnen samen met u zoeken naar historische gegevens van uw eigen familie.

Boeken over de geschiedenis van Heeten liggen ter inzage en er zijn boeken te leen. U bent van harte welkom.

Doelstelling Historisch Heeten:

Historisch Heeten heeft als tweeledig doel:

  1. Het verzamelen, archiveren en bewerken van historische documenten en archiefstukken van de voormalige marke Heeten.

  2. Het toegankelijk maken van dit historisch materiaal voor de bevolking van Heeten en andere belangstellenden.


Zij tracht haar doelstelling te realiseren door:


  • Structureel thema-avonden organiseren, bijvoorbeeld 2 a 3 keer per jaar met daaraan gekoppeld een expositie over dit thema.

  • Wisselende foto expositie op onze website.

  • Korte cursus “Hoe zoek ik mijn voorouders”

  • Interviews met oud-Heetenaren.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Eef Hoogeboom, tel. 06 21593651

Secretaris: Henk Kloosterboer, mob. 06 50853744

Penningmeester: Herman Schoneveld, tel. 0572 38 15 51

Bestuurslid: Mai van Gaal, tel. 0572 38 18 83

Archiefbeheer: Herman Schoneveld, tel. 0572 38 15 51