Welkom op de website van:

Historisch Heeten


De inloopavond op 3 april gaat in verband met de corona crisis niet door.


75 jaar bevrijding van Heeten

De activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding van Heeten op 11 april gaan in verband met de corona crisis niet door.


Doelstelling Historisch Heeten:

Historisch Heeten heeft als tweeledig doel:

  1. Het verzamelen, archiveren en bewerken van historische documenten en archiefstukken van de voormalige marke Heeten.
  2. Het toegankelijk maken van dit historisch materiaal voor de bevolking van Heeten en andere belangstellenden.


Zij tracht haar doelstelling te realiseren door:


  • Structureel thema-avonden organiseren, bijvoorbeeld 2 a 3 keer per jaar met daaraan gekoppeld een expositie over dit thema.
  • Wisselende foto expositie op onze website.
  • Korte cursus “Hoe zoek ik mijn voorouders”
  • Interviews met oud-Heetenaren.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Eef Hoogeboom, tel. 06 21593651

Secretaris: Henk Kloosterboer, mob. 06 50853744

Penningmeester: Herman Schoneveld, tel. 0572 38 15 51

Bestuurslid: Mai van Gaal, tel. 0572 38 18 83

Archiefbeheer: Herman Schoneveld, tel. 0572 38 15 51