Welkom op de website van:

Historisch Heeten


Bent u op zoek naar uw familiegeschiedenis?

Bezoek onze inloopavond op 4 januari, of doe mee aan de cursus: Hoe vind ik mijn voorouders.

voor meer info: kijk op onze nieuwspagina .

Doelstelling Historisch Heeten:

Historisch Heeten heeft als tweeledig doel:

  1. Het verzamelen, archiveren en bewerken van historische documenten en archiefstukken van de voormalige marke Heeten.
  2. Het toegankelijk maken van dit historisch materiaal voor de bevolking van Heeten en andere belangstellenden.


Zij tracht haar doelstelling te realiseren door:


  • Structureel thema-avonden organiseren, bijvoorbeeld 2 a 3 keer per jaar met daaraan gekoppeld een expositie over dit thema.
  • Wisselende foto expositie op onze website.
  • Korte cursus “Hoe zoek ik mijn voorouders”
  • Interviews met oud-Heetenaren.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Eef Hoogeboom, tel. 06 21593651

Secretaris: Harry Grondhuis, mob. 06 20 96 24 70

Penningmeester: Herman Schoneveld, tel. 0572 38 15 51

Bestuurslid: Mai van Gaal, tel. 0572 38 18 83

Archiefbeheer: Herman Schoneveld, tel. 0572 38 15 51