Historisch Abbekerk en Lambertschaag

Dit is de nieuwe versie van de website van Stichting Historisch Abbekerk en Lambertschaag.

U kunt deze site altijd bereiken via de link:

www.historischabbekerk.nl

Welkom op onze website.

Hartelijk dank dat u de tijd heeft genomen onze site te bezoeken. U vindt hier veel informatie over Abbekerk en Lambertschaag en over de activiteiten van onze historische vereniging.

Met behulp van deze site kunnen wij u meer informatie geven. We bereiken hiermee niet alléén onze donateurs maar een ieder die belangstelling heeft voor de historie van Abbekerk en Lambertschaag en geïnteresseerd is in het reilen en zeilen in beide dorpen.

Jan Waterdrinker (webmaster)

Terugblik op 2017

Wij kijken tevreden terug op het jaar 2017. De stichting heeft afgelopen jaar tal van activiteiten georganiseerd zoals: De uitgave van ons jaarboek, het actualiseren van de website en een verbeterde uitgave van een historisch/toeristisch gidsje. Ook dit jaar hebben wij weer veel tijd besteed aan het Loek Ros archief, de ontwikkeling van het digitale "toekomstbestendige" fotoarchief en de organisatie van de donateursavond. Het thema dit jaar was paalzitten, Sinterklaas en carnaval. We kunnen weer terugzien op een geslaagde avond.

Dit jaar was er helaas weer sprake van ingrijpende bestuursveranderingen. Albert Eekel bestuurslid sinds 2004 vond het zo wel genoeg. Jan Waterdrinker is gestopt met zijn bestuursfunctie als voorzitter. Jan blijft wel nauw betrokken bij SHAL. Hij zal zich meer toeleggen op het website beheer, de Facebook pagina van de stichting, het actualiseren van het historische gidsje en het schrijven van artikelen voor het jaarboek.

Nog meer goed nieuws. Het bestuur is weer op peil. Ondergetekende heeft de voorzittersfunctie aanvaard. Jannie Eekel is toegetreden tot het bestuur evenals Inez van der Heide. Inez gaat het penningmeesterschap overnemen van Chris Veltman zodat die meer tijd heeft voor het digitaliseren van foto’s uit ons archief en de foto’s die door U,donateurs en lezers van deze website worden aangeleverd. Jannie zal zich samen met Ellen bezighouden met het archiveren van de documenten uit ons archief. Ook zal zij de teksten voor ons jaarboek kritisch bekijken.

Maar er liggen nog meer uitdagingen. Wij willen het imago van een stoffige club die alleen wat oude foto's laat zien en oude verhalen oprakelen van ons afschudden. Ons streven is met de tijd mee gaan en ook de jongere generatie enthousiast maken voor ons werk en de doelstellingen.

Wij zijn al gestart met de modernisering. Wij hebben inmiddels zeer veel digitaal materiaal. Om al dat moois te delen met onze donateurs hebben wij een paar beeldschermen aangeschaft, mogelijk gemaakt door een onverwachte schenking. Ook verkregen wij een paar beeldschermen van donateurs. Deze beeldschermen gebruiken wij o.a. bij de donateuravonden. Wij werken hard aan het verstrekken van allerlei interessante informatie via de sociale media zoals e-mail, Facebook en Google. Het is u vast niet ontgaan. Deze ontwikkeling wordt doorgezet. Het is u ook vast wel opgevallen dat er op zeer professionele wijze foto's gemaakt zijn op de donateuravond door de zoon van Johan Vegelien.

Wij gaan er weer voor in 2018. Hopelijk blijft u ons ondersteunen met aanleveren van foto’s en/of leuke verhalen voor onze jaarboeken. Ook een extra steuntje in de rug is altijd welkom.

Met vriendelijke groeten,

Els Horsten-Bijlsma (voorzitster)


Donateur worden?

Bankrelatie van onze Stichting ING bank : NL54 INGB 0005259067 (Lid van KvK: Nr 41234758)

Contact: Stuur een mailtje naar het secretariaat : ellenvanschoonevelt@gmail.com

Het bestuur

Hieronder ziet u een presentatie van onze bestuursleden.

Aan de rechterzijde een historisch/toeristisch gidsje van Abbekerk en Lambertschaag.

Bestuursleden
historisch gidsje 2018 versie 23-09-2018.

Hieronder ziet u een map met belangrijke documenten. Klik op het document om te openen.

Hebt u een mooi verhaal te vertellen over de geschiedenis van onze dorpsgemeenschap Abbekerk en/of Lambertschaag? Schroom dan niet, schrijf het op en wij publiceren het in ons jaarboek geïllustreerd met foto’s. Ook mooie familie verhalen zijn welkom. Misschien heeft u familie ooit geëmigreerd naar een ver land die graag hun verhaal willen vertellen. Denkt u “dat is wel een goed idee maar ik ben niet zo’n schrijver”, geen nood wij hebben alle deskundigheid op dat gebied in huis om u daarbij te helpen.

Beeldbank ZCBS

Hiernaast vindt u een link naar het ZCBS: Het Zijper Collectie Beheer Systeem. In deze digitale beeldbank worden alle historische foto's van onze collectie duurzaam bewaard. Het systeem is in bewerking en dus gedeeltelijk gevuld met foto's uit onze collectie.