Het Regthuys

Al eens in het Regthuys geweest?

Vanaf 7 mei staat het mooie gebouwtje op zondag, ’s middags van 13.00 tot

16.00 uur weer open voor een bezoekje. Ieder jaar wordt het weer wat

anders ingericht, dit jaar mannen en vrouwen jakken van 1800 tot

ongeveer 1930. Daarnaast werkjes van de naai en breischool. Maar er zijn

ook uit vroeger tijden gebruiksvoorwerpen en speelgoed.

Kom eens kijken. U kunt dan zelf zien wat een mooi gebouwtje we in

Abbekerk hebben waarin een gevangenis met een zwaar eiken deur.

Heeft U een fietstocht met familie, vrienden of een vereniging en U wilt het

museum bezoeken buiten de genoemde tijd neem dan contact op met ons

via telef. nrs. 0229-582490 of 0229-583415.,

Voor meer informatie kijk op onze website www.historischabbekerk.com

link Regthuys, of op facebook:Museum het Regthuys.

Dit museumpje bevat een aantal Westfriese oudheden en curiositeiten

Als u ons mooie dorp bezoekt kunt u dit museum niet missen. Het staat in het centrum van het dorp.

Adresgegevens; Dorpsstraat 48, 1657 AC Abbekerk 

Geopend van 1 mei tot 1 oktober op zondag van 13.00 tot 16.00 uur.

Groepen na telefonische afspraak.

Tel: (0229) - 58 24 90  of (0229) - 58 34 15 

Entree; € 2,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar € 0,50

 mailto:  crbruin@quicknet.nl

Raadpleeg onze jaarboek 2002 voor uitgebreide informatie over het Regthuys

Meer over het Regthuys.

In 1413/1414 besloot graaf Willem VI de dorpen Abbekerk, Midwoud, Twisk en Lambertschaag te verenigen en te verheffen tot de stede Abbekerk. Feitelijk betekende zoiets dat de dorpelingen zelf rechtspraak mochten uitoefenen over hun buren (=buurtgenoten) en dat ze zelf ook bepaalde wetten (keuren) mochten opstellen. De Schout, hoofd van politie en rechter tegelijk, kon nu de vierschaar spannen in het dorp Abbekerk, waar eenieder zijn recht kon komen halen.

Het grootste voordeel van de stadsrechten was wel dat de bepalingen tenminste werden opgeschreven. Men nam daarvoor een model; onze stad gebruikte daarvoor het stadsrecht van Schellinkhout, dat op zijn beurt weer goeddeels afgeleid is van dat van Medemblik. De meeste steden en dorpen hebben aldus gehandeld. Het gevolg was dat er in het gewest een vrij grote eenvormigheid van rechtsregels bestond, iets wat elders in den lande nog wel eens flink kon tegenvallen.

Het stadsrecht trad in werking in 1414. Het stadsbestuur werd gevormd door negen schepenen ,,te kiezen uyt de 43 rijcksten" en wel : drie uit 15 voor Abbekerk; evenveel voor Twisk; twee uit 7 voor Midwoud; en een uit 6 voor Lambertschaag. Jaarlijks koos men vervolgens twee burgemeesters: een uit Abbekerk/Lambertschaag en een uit Twisk/Midwoud. Het recht zou zetelen te ,,Abbekerk op 25 roeden na den Kerkhove" . Daar staat nu nog steeds het zogenaamde Rechthuis, Abbekerks oude gemeentehuis.


Het Regthuysje

De doodstraf in Abbekerk

Onderstaand artikel (klik op de link hieronder), uit het jaarboek van 2002, is een bewerking van een lezing gehouden door Jan de Bruin (West-Fries archief) in februari 1991. De transcriptie, is uitgevoerd door D,Stam en aangevuld met informatie van P.Krom, destijds bestuursleden van de Stichting Historisch Abbekerk en Lambertschaag.

Dick Waalboer, voorzitter van NGV heeft het artikel, gebruikt om het aan te vullen en opnieuw te publiceren hun blad “Koggenland”.

De NGV, is het kennis- en informatiecentrum voor Familiekunde, Heemkunde, Genetica en Heraldiek. Dick Waalboer is de voorzitter van Oostelijk West-Friesland.

Hieronder het aangepaste artikel.


Klik op de foto "Museum Open" om het fotoalbum te openen

Thema 2022

Schorten in Het Regthuys

Gelukkig is het weer zover, wij mogen u weer ontvangen. Het museum is schoongemaakt, de vitrines zijn ingericht en de vrijwilligers zitten gereed. In het museum is een tentoonstelling over schorten ingericht. Vroeger werden schorten gedragen tijdens het werk, maar ook meegenomen als men op visite ging. ook de dienstbode die de visite ontving droeg een mooi schort. En dat is allemaal te zien. 

Thema 2019

Onderrokken in Het Regthuys

Onderrokken in Het Regthuys.

Op zaterdag 4 mei gaat de deur van Het Regthuys in Abbekerk weer open voor een nieuw tentoonstellingsseizoen.

Dit jaar is in de grote vitrine een verzameling onderrokken te bewonderen. We hebben uit onze collectie de mooiste exemplaren voor de dag gehaald en voor U tentoongesteld.

De onderrokken waren begin 1800 niet volumineus, maar sluik, in het Westsfries “sluuf”. Het buikstuk was glad en de achterzijde van de rok iets gerimpeld. Omstreeks 1850 werden de bovenrokken wijder en werd als hulpmiddel een crinoline gebruikt. In zo’n hoepelrok kon je niet werken en alleen maar mooi zijn. De vrouwen in Westfriesland droegen in die tijd een groot aantal onderrokken. Soms wel vier over elkaar, voor het gewenste resultaat op de heupen en achter sterk gerimpeld. In 1920 werden de bovenrokken korter, dus ook de onderrok. En na 1930 werd er al meer een japon gedragen en ging men over op het dragen van onderjurken.

Buiten deze deelexpositie zijn er nog wenskaarten, merklappen, schoolspullen, speelgoed enz. Op de begane grond is de kerker een vaste trekpleister, het Abbekerk woif zit er nog steeds. Verder wordt er aandacht besteed aan koken, de was en gereedschap uit vroeger tijden.

Het museum is geopend van 4 mei tot en met 29 september op de zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Groepen op afspraak: tel. 0229-582490 of 583415. De entree is slechts € 1,00, kinderen half geld.

Onze website is te vinden via de link:  www.historischabbekerk.nl 

Op Facebook vindt U ons onder Museum Het Regthuys.

We ontvangen U graag in ons museum om deze leuke tentoonstelling te bewonderen.


 

Thema 2018

"Op Reis"


Op 5 mei opent het Regthuys in Abbekerk de deur voor de tentoonstelling "Op Reis".

Reizen in de twintiger jaren van de vorige eeuw was een heel avontuur.  Je ging met het spoor, het rijtuig en een enkeling met de auto of een vliegtuig.

De bagage en kleding uit die tijd laten wij zien in onze tentoonstelling.

De spoormandjes of karbiesjes werden op reis meegenomen door de vrouwen en meisjes. De koffers waren veelal van riet of leer. Als je langer op reis ging en dus meer spullen had mee te nemen, werd een houten kist gebruik om alles in te pakken. Ook dozen voor hoeden waren noodzakelijk.

Als je met het rijtuig reisde was een kistje met een borrel voor de heren ook een pré.

Het was in de winter koud dus een lekkere warme muts was geen overbodige luxe. De gegoede dames droegen een bontkraag of een bontmuts en een echte vos om de hals.

Als je voor een nachtje ging, in West-Friesland heette dat te warsskip gaan. Naar een “gastersdag” kon je volstaan met een mooi handgeborduurde linnen tas. Het breimandje ging altijd mee. Want een vrouwenhand en een paardetand stonden nooit stil.

De kleine handtasjes, op zon- en feestdagen gedragen, werden reticuultjes genoemd.

Ook zijn enkele kledingstukken van begin 1900 tot 1930 opgesteld.  De bontmof en bontkraag werden tot 1950 nog gedragen. Toen bestond de term “dom bontje” nog niet.

Naast de genoemde tentoonstelling zijn merklappen, serviezen, wenskaarten, kook en wasgerei en agrarisch gereedschap te bekijken.

Ook de kerker, waarin je terechtkwam nadat er recht was gesproken, is te bezichtigen.

Het museum, Dorpsstraat 48 in Abbekerk, is geopend op elke zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur en de tentoonstelling loopt tot en met 30 september. De entree is slechts € 1.00.

Groepen op afspraak, kan ook op tijden buiten de openstelling, telefoon 0229-582490 of 583415.

 

Thema 2017

"Beddengoed en nachtkleding"

artikel nachtkleding regyhuys.docx

Voor 2017 zal de tentoonstelling “Beddengoed en nachtkleding”zijn. Onder andere prachtige handgeborduurde lakensets, slaapmutsen, kruikenzakken, nachtkleding enz.