Het Regthuys

Dit museumpje bevat een aantal Westfriese oudheden en curiositeiten

Als u ons mooie dorp bezoekt kunt u dit museum niet missen. Het staat in het centrum van het dorp naast Café:

Het Nieuwe Bonte Paard

Adresgegevens; Dorpsstraat 48, 1657 AC Abbekerk

Geopend van 1 mei tot 1 oktober op zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur.

Groepen na telefonische afspraak.

Tel: (0229) - 58 24 90 of (0229) - 58 34 15

Entree; € 1,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar € 0,50

mailto: crbruin@quicknet.nl

Meer over het Regthuys.

In 1413/1414 besloot graaf Willem VI de dorpen Abbekerk, Midwoud, Twisk en Lambertschaag te verenigen en te verheffen tot de stede Abbekerk. Feitelijk betekende zoiets dat de dorpelingen zelf rechtspraak mochten uitoefenen over hun buren (=buurtgenoten) en dat ze zelf ook bepaalde wetten (keuren) mochten opstellen. De Schout, hoofd van politie en rechter tegelijk, kon nu de vierschaar spannen in het dorp Abbekerk, waar eenieder zijn recht kon komen halen.

Het grootste voordeel van de stadsrechten was wel dat de bepalingen tenminste werden opgeschreven. Men nam daarvoor een model; onze stad gebruikte daarvoor het stadsrecht van Schellinkhout, dat op zijn beurt weer goeddeels afgeleid is van dat van Medemblik. De meeste steden en dorpen hebben aldus gehandeld. Het gevolg was dat er in het gewest een vrij grote eenvormigheid van rechtsregels bestond, iets wat elders in den lande nog wel eens flink kon tegenvallen.

Het stadsrecht trad in werking in 1414. Het stadsbestuur werd gevormd door negen schepenen ,,te kiezen uyt de 43 rijcksten" en wel : drie uit 15 voor Abbekerk; evenveel voor Twisk; twee uit 7 voor Midwoud; en een uit 6 voor Lambertschaag. Jaarlijks koos men vervolgens twee burgemeesters: een uit Abbekerk/Lambertschaag en een uit Twisk/Midwoud. Het recht zou zetelen te ,,Abbekerk op 25 roeden na den Kerkhove" . Daar staat nu nog steeds het zogenaamde Rechthuis, Abbekerks oude gemeentehuis.


Het Regthuysje

Thema 2018

"Op Reis"


Op 5 mei opent het Regthuys in Abbekerk de deur voor de tentoonstelling "Op Reis".

Reizen in de twintiger jaren van de vorige eeuw was een heel avontuur. Je ging met het spoor, het rijtuig en een enkeling met de auto of een vliegtuig.

De bagage en kleding uit die tijd laten wij zien in onze tentoonstelling.

De spoormandjes of karbiesjes werden op reis meegenomen door de vrouwen en meisjes. De koffers waren veelal van riet of leer. Als je langer op reis ging en dus meer spullen had mee te nemen, werd een houten kist gebruik om alles in te pakken. Ook dozen voor hoeden waren noodzakelijk.

Als je met het rijtuig reisde was een kistje met een borrel voor de heren ook een pré.

Het was in de winter koud dus een lekkere warme muts was geen overbodige luxe. De gegoede dames droegen een bontkraag of een bontmuts en een echte vos om de hals.

Als je voor een nachtje ging, in West-Friesland heette dat te warsskip gaan. Naar een “gastersdag” kon je volstaan met een mooi handgeborduurde linnen tas. Het breimandje ging altijd mee. Want een vrouwenhand en een paardetand stonden nooit stil.

De kleine handtasjes, op zon- en feestdagen gedragen, werden reticuultjes genoemd.

Ook zijn enkele kledingstukken van begin 1900 tot 1930 opgesteld. De bontmof en bontkraag werden tot 1950 nog gedragen. Toen bestond de term “dom bontje” nog niet.

Naast de genoemde tentoonstelling zijn merklappen, serviezen, wenskaarten, kook en wasgerei en agrarisch gereedschap te bekijken.

Ook de kerker, waarin je terechtkwam nadat er recht was gesproken, is te bezichtigen.

Het museum, Dorpsstraat 48 in Abbekerk, is geopend op elke zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur en de tentoonstelling loopt tot en met 30 september. De entree is slechts € 1.00.

Groepen op afspraak, kan ook op tijden buiten de openstelling, telefoon 0229-582490 of 583415.

Thema 2017

"Beddengoed en nachtkleding"

artikel nachtkleding regyhuys.docx

Voor 2017 zal de tentoonstelling “Beddengoed en nachtkleding”zijn. Onder andere prachtige handgeborduurde lakensets, slaapmutsen, kruikenzakken, nachtkleding enz.