HARO ESTUDIS MUSICALS


Projectes

CONCERT FI DE CURS

L'escola ofereix als alumes celebrar el fi de curs amb un concert, i així posar a prova els coneixements i destreses adquirides de l'instrument. També actuan les agrupacions vocals i instrumentals de l'escola.

Al fi de festa fem un homanatge als alumnes que enguany finalitzen els seus estudis de grau avançat.

COLÒNIES MUSICALS

Les colonies musicals, que des de 2018 organitza Haro estudis musicals, són una activitat adreçada a infants i joves que tinguin conexements d'un instrument musical i vulguin gaudir d'unes convivències l'estiu on es combina la pràctica musical, el companyerisme i la natura.

CONCERT DE NADAL

Celebrem el nadal amb actuacions a la nostra ciutat, l'Hospitalet de Llobregat.

La coral infantil fa una mostra del repetori nadalenc a la residència d'avis "Collblanch la Torrassa".

També actuem, a la Parroquia de Sta. Eulàlia de Provençana, amb les agrupacions vocals, instrumentals, i els exalumens de l'escola.

STA. CECILIA

Per Santa Cecilia, patrona dels músics, complementem les classes dedicant la setmana a realitzar activitats, tallers, ponències xerrades, masterclass i classes obertes. També col-laboren exalumnes que es dediquen professionalment a l'àmbit musical en les seves diferents disciplines.

EXÀMENS PÚBLICS

Per tal de millorar l'autocrítica de l'alumne i la seva capacitat d'anàl·lisis, els nostres exàmens són públics.

Amb la finalitat de preparar-los per la prova d'accés a un dels conservatoris.

Aquesta examens estan dividits en tres convocatòries: Gener, juny i setembre.

CONCERT FUNDACIÓ SIERRA I FABRA

Col-laborem amb la fundació Sierra i Fabra, partipant, en les seves instal-lacions, en dos concerts anual, per nadal i Sant Jordi.

CONCERT AUDITORI PEPITA SELLÉS

Un cop a l'any, pels alumnes de l'últim curs que es presenten a les prova d'accés als diferents conservatoris, l'escola vol donar-lis l'oportunitat d'interpretar el seu repertori davant d'un gran public, a l'auditori Pepita SellésFESTIVAL DE JOVES EUROPEUS

Clica aquí per veure més!
Com a membres de l'ACEM participem cada dos anys al festival de joves europeus, certamen organitzat per les escoles de música d'Europa i que cada dos anys es celebra a una ciutat diferent.