HARO ESTUDIS MUSICALS


PLA D'ESTUDIS

Nivell sensibilització

PELS MÉS PETITS

Endinsem nos en el món de la música. Aquest és el primer contacte que tindran els més petits en el món de la música.

Poden accedir als diferents cursos d'aquest nivell els alumnes entre quatre i set anys.

Quatre cursos per treballar el desenvolupament sensorial i motriu a través de jocs, audicions, instruments Orff i cançons per tal d'iniciar-los a la grafia musical. 

Roda d'instrument, una mostra dels diferents instruments de l'escola, per orientar a l'alumne/a per a la tria del seu instrument.  

Al 3r/4t curs, oferim la possibilitat de començar l'instrument que vulguis, més de 15 instruments per escollir.

Classes setmanals:

NIVELL ELEMENTAL

Per aquells nens i nens a partir de vuit anys que volen endinsar-se en el món de la música.

Aprèn a tocar un instrument acompanyat del llenguatge musical i de la pràctica en activitats de grup en aquests quatre cursos que serveixen per desenvolupar la percepció auditiva, el llenguatge i lectura musical. Coneixements bàsics per la formació d'un futur músic.

Participacions en els conjunts vocals i instrumentals de l'escola per compartir l'experiència de fer música en grup.

Classes setmanals:

Escull el teu instrument!

NIVELL AVANÇAT

Si has assolit els coneixements del nivell ELEMENTAL, pots aprofundir encara més en l'estudi del teu instrument i projectar-te cap a un futur més professional.

El Nivell avançat consta de quatre cursos amb l'objectiu d'orientar a l'alumne per obtenir la preparació necessària per accedir als estudis professionals de música. Hi ha la possibilitat de seguir l'itinerari de música clàssica o de música moderna. Aquests estudis es poden fer simultàniament amb els de l’E.S.O. i Batxillerat.

Recomanem l'aprenentatge d'un segon instrument per ampliar el coneixement musical global.

Classes setmanals:

Nivell  específic 

per joves i adults

Cursos pensats per a les necessitats de joves i adults, amb o sense coneixements previs.

Tothom pot acostar-se a la música! Tant se val l'edat, talent o vocació. 

L'alumnat pot cursar tot el nivell elemental, coneixements musicals bàsics  i formar part de les diferents agrupacions vocals i instrumentals de l'escola.

Destinat també a adults que no cursen cap programa del pla d’estudis, però que volen formar part d’un conjunt vocal o instrumental de l’escola o participar en alguna de les ofertes formatives que ofereix el centre.

Classes setmanals:

AGRUPACIONS VOCALS I INSTRUMENTALS

MÉS DE 15 instruments PER ESCOLLIR