HARO ESTUDIS MUSICALS


PLA D'ESTUDIS

Nivell sensibilització

PELS MÉS PETITS

Quatre cursos per treballar el desenvolupament sensorial i motriu a través de jocs, audicions, instruments Orff i cançons per tal d'iniciar-los a la grafia musical. Roda d'itrument, una mostra dels diferents instruments de l'escola, per orientar a l'alumne/a per a la tria del seu instrument.

Al 3er/4t curs, oferim la possibilitat de començar l'instrument que vulguis, més de 15 instruments per escollir.

Classes setmanals:

 • Música i moviment, 60'
 • Instrument, 45'

NIVELL ELEMENTAL

Quatre cursos que serveixen per desenvolupar la percepció auditiva, el llenguatge i lectura musical. Coneixements bàsics per la formació d'un futur músic.

Participacions als conjunts vocals i instrumentals de l'escola per compartir l'experiència de fer música en grup.

Classes setmanals:

 • Llenguatge musical + Coral infantil 90'
 • Instrument, 30'/60'
 • OPTATIU: Agrupacions instrumentals 60'

NIVELL AVANÇAT

Quatre cursos amb l'objectiu d'orientar a l'alumne per obtenir la preparació necessària per accedir als estudis professionals de música. Hi ha la possibilitat de seguir l'itinerari de música clàssica o de música moderna. Aquests estudis es poden fer simultàniament amb els de l’E.S.O. i Batxillerat.

Recomenem cursar un segon instrument per ampliar el coneixement musical global.

Classes setmanals:

 • Llenguatge musical 120'
 • Instrument, 45'/60'
 • Agrupacions instrumentals, 60'
 • Coral juvenil i d'adults, 60'
 • OPTATIU: Segon instrument, segons nivell.

Nivell específic

per joves i adults

Cursos pensats per a les necessitats de cadascún dels joves i adults, amb o sense coneixements previs.

L'alumnat pot cursar tot el nivell elemental, coneixements musicals bàsics i formar part de les diferents agrupacions vocals i instruemntals de l'escola.

Classes setmanals:

 • Llenguatge musical, 60'
 • Instrument, 30'/45'/60'
 • Agrupacions instrumentals, 60'
 • Coral juvenil i d'adults, 60'

AGRUPACIONS VOCALS I INSTRUMENTALS

MÉS DE 15 instruments PER ESCOLLIR