HARO ESTUDIS MUSICALS


L'ESCOLA

PRESENTACIÓ

Som una escola privada, fundada l’any 1975, pel mestre Francisco Haro.

Autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Membre d’EMIPAC (escoles de música d’iniciativa privada) i ACEM (associació catalana d'escoles de música)

Haro estudis musicals ofereix una educació musical diversa, flexible i adaptada a totes les edats. Té com a finalitat posar l’ensenyament de la música a l’abast de tothom, amb dedicació, professionalitat i entusiasme.

Ofereix uns estudis de qualitat amb una línia pedagògica orientada cap al futur professional, preparant als seus alumnes per a les proves d’accés als diferents conservatoris de Barcelona.

METODOLOGIA

  1. Corresponsabilització entre professor/a i alumne/a.
  2. Nivells especifics per edats.
  3. Ensenyament en grup amb atenció individualitzada.
  4. Interpretació davant del públic en concerts, mostres instrumentals, exàmens i audicions.
  5. Participació i col·laboració en els diferents agupacions instrumentals i corals de l’escola.
  6. Desenvolupament creatiu i interpretatiu per descobrir el valor de la música com a mitjà d'expressió i autorealització.