HARO ESTUDIS MUSICALS


L'ESCOLA

PRESENTACIÓ

Som una escola privada, fundada l’any 1975, pel mestre Francisco Haro.

Autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i membre d’EMIPAC (escoles de música d’iniciativa privada).

Haro estudis musicals ofereix una educació musical diversa, flexible i adaptada a totes les edats. Té com a finalitat posar l’ensenyament de la música a l’abast de tothom, amb dedicació, professionalitat i entusiasme.

Ofereix uns estudis de qualitat amb una línia pedagògica orientada cap al futur professional, preparant als seus alumnes per a les proves d’accés als diferents conservatoris de Barcelona.

METODOLOGIA

  1. Corresponsabilització entre professor/a i alumne/a.

  2. Nivells especifics per edats.

  3. Ensenyament en grup amb atenció individualitzada.

  4. Interpretació davant del públic en concerts, mostres instrumentals, exàmens i audicions.

  5. Participació i col·laboració en les diferents agrupacions instrumentals i corals de l’escola.

  6. Desenvolupament creatiu i interpretatiu per descobrir el valor de la música com a mitjà d'expressió i autorealització.