Afspraak maken

Afspraken maken

Voor patiënten

die reeds ingeschreven zijn:

 • Gebruikersnaam : e-mailadres

 • Paswoord : Rijksregisternummer

Beoogo werkt het beste met Google Chrome

Medische afgevaardigden

owv praktische en organisatorische redenen ontvangen wij vertegenwoordigers niet langer standaard. Voor belangrijke aankondigen of nieuwe producten kan u wel een afspraak aanvragen door een mail te sturen naar het secretariaat

Meer info over Beoogo

Het aanmaken van je persoonlijke logingegevens moet in de praktijk zelf gebeuren.

Eens je een persoonlijke login hebt, kan je via deze login niet enkel een afspraak maken, maar ook:

 • voorschriften voor chronische medicatie aanvragen. Na goedkeuring door een arts krijgt u ene bericht.

 • medische documenten doorsturen

 • terugbetalingsaanvragen doorzenden (bv van een raadpleging op de wachtpost)

Login gegevens

 • Patiënten waarvan het mailadres reeds bekend is in de praktijk kunnen aanmelden met hun persoonlijke logingegevens.

  • Gebruikersnaam : e-mailadres

  • Paswoord : Rijksregisternummer

  • Onder het tabblad ‘mijn profiel’ kan je je paswoord aanpassen.

 • Nieuwe patiënten (of waarvan nog geen uniek e-mailadres werd verwerkt:

  • contacteer de praktijk om je logingegevens aan te vragen.

Browser

Beoogo werkt het beste met Google Chrome

Voor update naar de laatste versies : Google Chrome

Extra info voor het boeken van een afspraak

1. Raadpleging artsen

Een raadpleging voorziet 10 minuten bij de arts

 • Boek een raadpleging voor:

  • attesten

  • voorschriften en formulieren

  • voor acute infectieziekten als verkoudheid, keelontsteking of griep

  • andere kleine problemen zoals sportletsels en huidletsels

 • Boek een dubbele raadpleging voor: (= twee opeenvolgende afspraken van 10’) MOMENTEEL KAN DIT ENKEL TELEFONISCH

  • psychologische problemen

  • voor heelkundige ingrepen of preoperatieve onderzoeken

  • jaarlijkse diabetesraadpleging bij de verpleegkundige

2. Raadpleging verpleegkundige

 • bloedafnames

 • wondzorg

 • inspuitingen (medicatie, vaccins)

 • verwijderen oorstoppen

 • opvolging van diabetes

 • EKG

 • verwijderen hechtingen

 • cryotherapie (behandelen van wratjes)

 • longfunctieonderzoek - TELEFONISCH AF TE SPREKEN

 • vernieuwen voorschrift voor de pil (indien u geen klachten/problemen ondervind met uw huidige pil)

 • andere zorgen op doorverwijzing van uw arts