Welkom

Online afspraken boeken tijdelijk onmogelijk

Om te voorkomen dat mensen die mogelijks besmet zijn met corona onverwachts in de wachtzaal zouden zitten kunnen er momenteel alleen afspraken gepland worden via telefoon. Indien u symptomen vertoont van een eventuele COVID 19 zal u mogelijks doorverwezen worden naar het triagecentrum in Lier.

We proberen zieke (hoestende) mensen zo veel mogelijk buiten de praktijk te houden om besmettingsgevaar te minimaliseren

Griepvaccinaties

Personen die behoren tot de risicogroepen kunnen zich vanaf 2 november zonder afspraak laten vaccineren op

  • maandag en woensdag van 11 tot 12u

  • dinsdag van 17 tot18u

Niet-risicopersonen kunnen zich laten vaccineren op dezelfde momenten vanaf 15 november.

Doe hier de triage test voor het COVID-19 virus

Hebt u bepaalde ziektesymptomen maar twijfelt u over de mogelijke diagnose? Dan vragen wij u om eerst zelf de triage-test in te vullen. Op deze manier kan u zien of u mogelijks symptonen vertoont als gevolg van een besmetting met het COVID-19 (Corona) virus.

Klik op de knop hieronder. U wordt vervolgens doorgestuurd naar de site waar u onze vragenlijst kan invullen.

Ontstaan

Eind jaren 70 startten Walter Maes en Hilde van Kerkhove als jong koppel hun huisartsenpraktijk in de Molenstraat in Nijlen.

Ongeveer in die tijd werd ook Ruth Maes geboren die hen in 2008 vervoegde om de groeiende praktijk te versterken.

In 2012 volgde Filip Goossens, levensgezel van Ruth Maes sinds 2004, de pensionerende pater familias op.

Toen de groei van de praktijk niet te stuiten bleek was ruimtelijke uitbreiding niet te vermijden.

Daarom verhuisde de familiepraktijk in april 2014 naar de Paashoekstraat waar meerdere artsen parallel kunnen werken en dus de groeiende patiëntenpopulatie correct verder geholpen kan worden.

Na het pensioen van Hilde Van Kerkhove in april 2019 werken we in de praktijk momenteel met 3 vaste artsen en 1 huisarts in opleiding.

Visie

Naast de 3 vaste artsen hebben wij ook een huisarts-in-opleiding (HAIO) in de praktijk (zie tekst 'Opleidingspraktijk').

De aanwezigheid van deze jonge arts houdt ons kritisch waardoor we dagelijks onze kennis en vaardigheden proberen bij te schaven overeenstemmend met de laatste inzichten op medisch vlak.

Wanneer uw 'vaste' huisarts afwezig is of wanneer zijn/haar afspraken volzet zijn, dan kan een andere arts van onze praktijk u steeds verder helpen.

Doordat wij constant uw patiëntendossier up-to-date houden kunnen alle collega's uw voorgeschiedenis en reeds voorgeschreven medicatie probleemloos raadplegen.