FABNOVI SAD PILOT 2018

FABNoviSad Pilot 2018 je dvodnevna manifestacija u Novom Sadu održana 13-14.oktobra 2018, posvećena digitalnoj fabrikaciji u organizaciji Fab Inicijative, iDEAlab i "Mejker" - Srbija.

Predavanja su obuhvatala niz tema iz oblasti 3D tehnologija, bioprintinga, mikrofluidike i slično, održane su i praktične radionice iz ovih oblasti i predstavilo se 6 škola u okviru izložbe FAB EXPO.

Pokrovitelji dogadjaja su bili U.S. Embassy Belgrade i EU projekat Interreg-IPA_CBC-XBIT