Ivana Gadjanski,

Fab Inicijativa

Vladimir Todorović,

iDEA lab

Zoran Rončević,

Udruženje MEJKER

Aleksandra Šljukić,

Fab Inicijativa

Todor Cvetanović,

Fab Inicijativa

Slobodan Birgermajer,

Institut BioSens

Jugoslav Pendić,

Institut BioSens

Jovana Lazarević

Fakultet tehničkih nauka

Valentina Mladenović

CubiZma studio za dizajn i digitalnu fabrikaciju;

Politehnika - Škola za Nove Tehnologije

Jelena Kićanović

DIGITAL DESIGN CENTER

Marko Jovanović

DIGITAL DESIGN CENTER

Jelena Ognjenov

JPON DESIGN STUDIO

Nevena Knežević

3D Republika

Nikola Jovanović

Fotograf događaja

Fab Dron

Fab Dron