Styret 22/23

Philip Maurstad Uv

Leder

Estiem NTNUs leder. Har oversikt over alle foreningens aktiviteter og representerer ESTIEM i Hovedstyret.

Pernille Perminow

Caseansvarlig og nestleder

Lederens høyre hånd og ansvarlig for foreningens casekonkurranser og kurs. Oppsøker og gjør avtaler med bedrifter, og legger alt til rette på casedagen.

Alex Makassiouk

Økonomiansvarlig

Holder kontroll over foreningens økonomiske situasjon. Fører regnskap og ser til at budsjettene følges.

Ane Mathilde Liodden

Local Responsible

Ansvarlig for kontakten mellom ESTIEM NTNU og resten av Europa. Kommuniserer med sentralstyret og de andre lokalgruppene

Johan Ho

Casekoordinator

Er med på å arrangere foreningens casekonkurranser og kurs. Oppsøker og gjør avtaler med bedrifter, og legger alt til rette på casedagen.

Gabriella Bjaaland

Casekoordinator

Er med på å arrangere foreningens casekonkurranser og kurs. Oppsøker og gjør avtaler med bedrifter, og legger alt til rette på casedagen.

Kaisa Dale

Promoansvarlig

Ansvarlig for promoteringen av arrangementene til ESTIEM NTNU, og andre relevante arrangementer i Europa.

Robin Antell

Prosjektansvarlig

Utarbeider ESTIEM NTNUs egne eventer, blant annet når vi tar imot europeiske indøkere på ukes-utveksling.

Benjamin Svarød

Prosjektmedarbeider

Hjelper til med å arrangere ESTIEM NTNUs egne eventer, blant annet når vi tar imot europeiske indøkere på ukes-utveksling.

Bertine Bøe

Prosjektmedarbeider

Hjelper til med å arrangere ESTIEM NTNUs egne eventer, blant annet når vi tar imot europeiske indøkere på ukes-utveksling.