Hva er ESTIEM?

ESTIEM er en studentorganisasjon som skal knytte bånd mellom Indøk-studenter over hele Europa.

European Students of Industrial Engineering and Management (ESTIEM) ble stiftet i 1990 i Berlin, med bakgrunn i den europeiske fellesskapsfølelsen som lå i luften i tiden rundt murens fall. Visjonen er å gi studentene både profesjonell og personlig utvikling, samt styrke det europeiske samarbeidet. Med 79 lokalgrupper i 30 land, og 3000 reiser hvert år, er vi et sterkt nettverk som vi i Trondheim er stolte av å være en del av.

PLAY HARD

Ofte er det en spennende destinasjon som får folk til å reise med ESTIEM for første gang. Barcelona, Berlin, Lisboa og Milano er bare noen av storbyene du kan besøke med oss. Kanskje finner du et sted du alltid har hatt lyst til å dra, og får utforske det fra innsiden, guidet av de lokale.

Dessuten kan du ta del i unike lokale tradisjoner, der hver gruppe byr på det som er spesielt for deres region. Det kan være studentritualer, festivaler, eller lokale fester som Oktoberfest i München, Karneval i Eindhoven eller La Feria i Sevilla.

Likevel er det ofte det sosiale miljøet det som er mest givende med reisingen. Du får muligheten til å møte mennesker i samme situasjon som deg, de er unge, studenter og attpåtil indøkere, men som kan ha med seg en helt annen verdensforståelse. Man trosser kulturkræsj, personlige ulikheter og storpolitikk, og kommer sammen i en fargerik smeltedigel, der man lever tett på hverandre i noen opplevelsestette dager, og høster minner for livet.

WORK HARD

Rent faglig, er det også enorme ressurser som ligger for dine føtter som ESTIEMer. De ulike universitene har ulike styrker, samarbeidspartnere og tilknytning til næringslivet, som du har tilgang til gjennom nettverket.

Caseløsning er en av kjernevirksomhetene til ESTIEM NTNU, og er en av de viktigste aktivitetene vi tilbyr fra Trondheims trygge havn. En case er som regel en problemstilling hentet fra arbeidslivet, som gjerne baserer seg på en utfordring bedriften har. Under en caseløsning får du testet ferdighetene dine, både faglig og presentasjonsmessig. Dette er relevant for arbeidslivet, og er noe du kan lære mye av.Vi inviterer anerkjente selskaper for caseløsning, og gir deg en mulighet til å komme i kontakt med bedrifter, skjerpe teften for effektiv problemløsning, og knytte fremtidige kontakter.

Hvert år arrangerer også ESTIEM casekonkurransen TIMES mellom alle lokalgruppene. Her får du brynet deg mot deltagere fra hele Europa, og kan kvalifisere deg helt til finalen som hvert år arrangeres i en europeisk by (f.eks. Portugal i 2020, Lyon i 2021 og Wien i 2022). Følg med gjennom høsten!

Interessert i ESTIEM? Ta kontakt med en i styret!

Litt ekstra blest: