Case

Hva er case?

I dag er det mange bedrifter som bruker caseoppgaver i rekrutteringen av nye ansatte, og det er mange studenter som føler seg uforberedt på casesituasjonen når de møter den.

En case er som regel en problemstilling hentet fra arbeidslivet, som gjerne baserer seg på en utfordring bedriften har. En case skal få fram et mer helhetlig bilde av dine evner, ikke bare av fagkunnskaper, men kreativitet, prioritering, kommunikasjon og evne til logisk og analytisk resonnering.

ESTIEM arrangerer casekurs og -konkurranser så du får øve deg på caseløsning. Der får du muligheten til å jobbe med relevante bedrifter og får utfordret deg selv i en stressituasjon.


Neste arrangement:

  • TIMES 2022 - 25.oktober

  • Indøk Innovation Challange (IIC) våren 2023