จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้

 1. เพื่อเปิดศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา D Center

สิ่งที่จะได้ในหลักสูตรนี้

 • เรียนคลาสสดกับผู้ใหญ่บิ๊ก เจ้าของแนวคิดโดยตรง 3+1 (3 วันเต็มและ 1 เดือนโค้ชชิ่งเสียงออนไลน์ คลาสเล็ก เรียนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติอย่างละเอียด การอบรมจะแบ่งออกเป็นสองเซสชัน เซสชันแรกสองวันเต็มเสาร์อาทิตย์ และฝึกติดต่ออีกหนึ่งเดือน และวันสุดท้ายอีกครั้ง)
 • ได้สิทธิ์ในการใช้แบรนด์เปิดศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา D Center
 • ได้ประกาศนียบัตร Certified D Coach เจ้าของศูนย์
 • ได้สิทธิ์ในการใช้หลักสูตรการฝึกเด็กสองภาษาที่ถูกต้อง
 • ได้หนังสือเด็กสองภาษาฉบับหลัก 9 ข้อ (เล่มใหม่สุด สมบูรณ์ 10 เล่ม)


หมายเหตุ:

 • Certified D Coach ของแต่ละคนที่จบหลักสูตรจะบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลและเว็บของเด็กสองภาษา กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเข้ามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้
 • สิทธิ์ในการใช้แบรนด์นั้นจะต้องมีการต่ออายุหลังจากสองปี
 • การใช้แบรนด์ สามารถขึ้นป้าย ตกแต่งศูนย์ฝึกได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านการตรวจสอบก่อนจากส่วนกลาง
 • การสอนนั้น โค้ชจะต้องสอนตามแนวคิดเด็กสองภาษาอย่างเคร่งครัด และใช้ชุดฝึกกลางที่ให้ไป อย่างไรก็ตามโค้ชสามารถออกแบบเพิ่มเติมชุดฝึกตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มลูกค้าได้ โดยจะต้องส่งชุดฝึกที่ทำขึ้นให้ตรวจสอบก่อน
 • หนังสือเด็กสองภาษาที่ให้ไป สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ โดยจะได้ราคาพิเศษมากๆจากทางศูนย์หลัก

เนื้อหาในหลักสูตร

 • หลักการฝึกเด็กให้เป็นเด็กสองภาษาอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นเด็กสองภาษา
 • การฝึกเด็กเล็ก เด็กโตต่างกันอย่างไร
 • การแก้ปัญหา เด็กที่ต่อต้าน ไม่ยอมฝึก
 • การทำความเข้าใจแนวคิดเด็กสองภาษาให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง
 • กระบวนการฝึก ชุดฝึก และการทำชุดฝึกของเด็กสองภาษา
 • การเซตรูปแบบธุรกิจศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา และอื่นๆ
 • การตั้งราคา การหาลูกค้า การตลาด
 • เวิร์กช็อปการฝึกอย่างละเอียด พร้อมกับการวิเคราะห์เคสต่างๆ
 • การฝึกเรื่องเสียง และการดูแลเสียง
 • การจัดการข้อมูลการฝึกอย่างเป็นระบบบนคลาวด์และกระดาษชีท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่มีความสนใจงานและธุรกิจด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพเด็ก
 • เป็นผู้ที่มีความเข้าใจแนวคิดเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้
 • มีความพร้อมทางด้านเวลาและเงินทุน
 • ที่เหลือขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ของผู้ใหญ่บิ๊ก

สิ่งต้องทำความเข้าใจในหลักสูตรนี้

 • สามสิ่งหลักที่ได้จากหลักสูตรนี้คือ สิทธิ์ในการใช้แบรนด์ ใบประกาศนียบัตรเป็นโค้ช และความรู้ความเข้าใจในกระบวนการฝึกเด็กให้เป็นเด็กสองภาษา
 • การเลือกพื้นที่ในการทำศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา ผู้เปิดศูนย์จะต้องประเมินตลาดด้วยตนเอง
 • การลงทุนเปิดศูนย์นั้น ผู้เปิดศูนย์จะต้องลงทุนเอง
 • การตลาด การขายการหาลูกค้านั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องดำเนินการเองเป็นหลัก จะมีส่วนสนับสนุนจากส่วนกลางในส่วนของแบรนด์
 • ฟอร์แมตในการจัดห้องเรียนนั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่เน้นให้ดูดี น่าเชื่อถือ และมีพื้นที่ให้เด็กและพ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกได้

โอกาสของศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา

 • แบรนด์เด็กสองภาษานั้นมีอายุยาวนานถึง 10 ปี มีคนรู้จักทั่วประเทศ เจ้าของแนวคิดเป็นคนริเริ่มแนวคิดนี้เป็นคนแรก และมีหนังสือเด็กสองภาษาออกมาเป็นซีรีย์ถึง 6 เล่ม มีความน่าเชื่อถือและมีหลักการในการสอนที่แข็งแกร่ง ซึ่งคนอื่นไม่มี
 • โครงสร้างสังคมไทยตอนนี้ พ่อแม่รุ่นใหม่มีลูกน้อยลง และทุ่มเทเงินในการพัฒนาลูกในด้านต่างๆมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะความสามารถทางด้านภาษา จะเห็นได้ว่ามีพ่อแม่คนไทยที่พูดคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น เราพบเห็นจนชินตา
 • การสอนตามแนวคิดเด็กสองภาษานั้น มีรายละเอียดขั้นตอนการพัฒนาที่มาก พ่อแม่จำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจหลักในการสอนในการฝึก ก็จะทำไม่สำเร็จตลอดรอดฝั่ง จึงจำเป็นจะต้องมีโค้ชคอยช่วยดู ช่วยแนะนำอย่างใกล้ชิด
 • ศูนย์เรียนภาษาอังกฤษที่พบเห็นในห้างนั้น โดยส่วนใหญ่ผู้ลงทุนจะหาฝรั่งมาสอน ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นฝรั่งมักจะเป็นฝรั่งขาจร (backpacker) อยู่เที่ยวไทยระยะหนึ่ง เมื่อเบื่อก็จะกลับหรือเดินทางต่อ กลุ่มพวกนี้ไม่ได้มีความรู้เรื่องสอน ไม่ได้อดทนกับเด็กมากนัก ดังนั้นคุณภาพการสอนของศูนย์พวกนี้จะไม่คงเส้นคงวา และจะไม่ได้ผล เพราะฝรั่งพวกนี้ไม่รู้วิธีการฝึกเด็กให้สามารถพูดภาษาอังกฤษแบบเขาได้
 • รูปแบบของศูนย์เด็กสองภาษา D Center นั้น ส่วนกลางไม่ได้กำหนดรูปแบบที่เข้มงวดเกินไป แต่ให้ผู้เปิดศูนย์พิจารณาสถานที่ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็นบ้านที่มีอยู่ ศูนย์ในเมือง ไปจนถึงศูนย์ตามห้างก็ได้ แต่ขอให้การตกแต่งนั้น ดูน่าเชื่อถือ มีบรรยากาศที่เหมาะสมในการฝึกเด็กสองภาษา และมีพื้นที่ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการฝึก

ทำไมต้องเป็นแบรนด์เด็กสองภาษา

 • แบรนด์นี้อยู่ในตลาดมากว่า 10 ปี มีคนรู้จักทั่วประเทศนับแสนคน
 • ผู้ใหญ่บิ๊ก เป็นคนแรกที่เผยแพร่แนวคิดเด็กสองภาษา ตั้งแต่ปี 2009
 • เป็นแนวคิดเด็กที่มีหลักในการสอนอย่างแข็งแกร่ง เชื่อมต่อร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบ มีหนังสือที่ถ่ายทอดแนวคิดออกมาเป็นซีรีย์ถึง 6 เล่ม (คนอื่นไม่มี) มีการจัดเวิร์กช็อปไปทั่วประเทศกว่าสองร้อยเวิร์กช็อป ต่อเนื่องสิบปี
 • แนวคิดและกระบวนการฝึกนั้นมีความแตกต่างจากศูนย์ฝึกภาษาอังกฤษอื่นอย่างชัดเจน แนวคิดนี้เน้นกระบวนการฝึกที่ถูกต้อง พึ่งฝรั่งน้อย ซึ่งศูนย์ภาษาอังกฤษอื่น มักจะเน้นที่ฝรั่งเป็นหลัก แต่ฝรั่งบริหารจัดการยาก ต้นทุนสูง และส่วนใหญ่เป็นฝรั่งขาจร ที่มาท่องเที่ยวและหารายได้ช่วงสั้นๆ ดังนั้นเขาจะไม่อยู่ยาว และไม่มีความเข้าใจในกระบวนการฝึกเด็กให้พูดอีกภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่
 • ค่าหลักสูตรและสิทธิ์ในการใช้แบรนด์มีราคาน้อยกว่าแบรนด์อื่นในตลาดมาก ไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องการเอาเงินไปแต่งสถานที่ แต่เคร่งครัดในการฝึกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

ค่าสมัครสอบถามโดยตรงจากผู้ใหญ่บิ๊ก

การอบรมจะแบ่งออกเป็นสองเซสชัน เซสชันละสองวันติดกัน

วันอบรมจะประกาศให้ทราบอีกครั้งเป็นการภายใน เนื่องจากเป็นคลาสเล็ก และมีผู้สนใจกระจายอยู่ในหลายจังหวัดผมจะขอพูดคุยกับผู้สมัครก่อน

สถานที่อบรมนั้นจะเป็นโรงเรียนมารวยการ์เด้น ตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน


เวลาในการอบรม เริ่ม 09.00-16.00 ในแต่ละวัน

สถานที่จัดนั้นจะเป็นโรงแรมมารวยการ์เด้น


แผนที่เดินทางไปยังโรงแรมผมได้ทำไว้อย่างละเอียด ตามลิงค์นี้ครับ

https://sites.google.com/view/dek2pasa/about-us/map-bkk-wk