ศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา D Center ที่เปิดรับสมัครเด็กมาฝึกแล้ว

ศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา D Center ลพบุรี

ส่วนศูนย์ฝึกอื่นกำลังทยอยเซ็ตอัปและเตรียมเปิดครับ

ทำไมต้องเป็นศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา

  • แบรนด์นี้อยู่ในตลาดมากว่า 10 ปี มีคนรู้จักทั่วประเทศนับแสนคน
  • ผู้ใหญ่บิ๊ก เป็นคนแรกที่เผยแพร่แนวคิดเด็กสองภาษา ตั้งแต่ปี 2009
  • เป็นแนวคิดเด็กที่มีหลักในการสอนอย่างแข็งแกร่ง เชื่อมต่อร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบ มีหนังสือที่ถ่ายทอดแนวคิดออกมาเป็นซีรีย์ถึง 6 เล่ม (คนอื่นไม่มี) มีการจัดเวิร์กช็อปไปทั่วประเทศกว่าสองร้อยเวิร์กช็อป ต่อเนื่องสิบปี
  • มีผลผลิตเด็กสองภาษาออกมาอย่างต่อเนื่อง