David Löfberg, Yllefilt - bilderboksprojekt

Nedan (och ovan) är några bildexempel med tillhörande textrader från den tänkta kommande bilderboken "Yllefilt" vilken är en illustration av titelspåret på vår kommande skiva med Midnattsorkestern, "Yllefilt". 

En vaggsångsmelodi går över jorden, gör nedslag på olika platser och ändrar sig i stil därefter. Från ett sovrum, ut över havet till olika kontinenter och slutligen ut i rymden. 

De åtta bilduppslagen är även överförda till stora filtar som kommer att hängas upp, ställas ut första gången i samband med Midnattsorkesterns release på Aftonstjärnan 7e oktober. Välkommen!

"...Och högt i skyn, tänds bilder upp på himlens rund

när linjer sluts, i stjärnors mystiska förbund.

Och i ditt tak ritas mönster i ljuset från din stad

som spelar, genom dina fönster, sin egen gatlyktsserenad..."

"...I söderhavet finns öar där stenstatyer står,

i mörka tysta led och sover. Det har de gjort i tusen år.

Och Afrikas elefanter på skymningens savann,

de står vid vattenhålens kanter och snabelsnarkar om varann..."

"...Den yllefilt som är natten har lagt sig kring din bädd,

kring havets blanka, svarta vatten, och vikts vid kanten av dess bredd.

På havets vidd fladdrar ljusen där stora pråmar gå.

Och här går månen över husen och nattens tystnad likaså..."